De Europese regeringsleiders en staatshoofden die woensdagavond oplossingen proberen te vinden voor de vluchtelingencrisis moeten pragmatisch zijn. 

Die oproep deed Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement, voorafgaand aan het topoverleg. ''Want nationalistisch egoïsme leidt tot stilstand.’’

Schulz hekelde met die uitspraak de tegenstem van vier Oost-Europese landen over de verdeling van 120.000 vluchtelingen over de landenunie. ''Geen nationale antwoorden, dat is verkeerd. '’

Ook voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker zei dat hij liever consensus had gezien. Hij noemde het verdelingsbesluit onherroepelijk. ''Daar kan niet op terug worden gekomen. Alle lidstaten moeten dit besluit respecteren.’’ Juncker riep de leiders op tot ''ambitieuze actie''.

Meer vluchtelingen

Volgens EU-president Donald Tusk is het aannemelijk dat meer vluchtelingen de stap naar Europa gaan maken. Hij waarschuwde voorafgaand aan het overleg dat er ''eerder miljoenen, dan duizenden'' mensen op de vlucht zijn en naar Europa zouden willen komen. ''Het conflict in het Midden-Oosten en dan met name in Syrië zal niet zeer snel opgelost zijn.''

De belangrijkste vraag voor de EU-leiders tijdens hun overleg in Brussel moet volgens Tusk dan ook zijn: hoe kan Europa weer controle krijgen over zijn buitengrenzen? Europa moet bovendien meer hulp gaan bieden aan landen als Jordanië , Libanon en Turkije bij de opvang van vluchtelingen in de regio.

Tusk riep de leiders op concrete stappen te zetten. ''Dit moet een gezamenlijk plan zijn waar alle landen aan meedoen.'' Hij onderstreepte dat maatregelen die Europa treft ''niet de crisis oplossen'', maar hij noemde het belangrijke stappen in de juiste richting.

Niet welkom

De sociaaldemocratische Slowaakse premier Robert Fico is niet meer welkom bij de Europese sociaaldemocraten. Aanleiding daarvoor zijn uitspraken dat Slowakije de massa-immigratie van moslims niet zal tolereren. Fico weigert mee te werken aan het Europese besluit om de vluchtelingen in Europa te verdelen over EU-landen.

De sociaaldemocraten willen daarom dat Fico's partij uit de Partij van Europese Socialisten (PES) wordt gezet. PvdA-leider Diederik Samsom zei woensdag dat het tijd is om afscheid te nemen van Fico en zijn partij.

''Fico's aanhoudende onwil om verantwoordelijkheid te nemen en solidariteit te betonen in het kader van de vluchtelingencrisis staat haaks op onze waarden en politieke overtuigingen. Je kan jezelf niet progressief noemen, je moet dat ook tonen in woorden en daden'', aldus de Belgische vicevoorzitter van de sociaaldemocraten, Kathleen Van Brempt.