De gemeente Zaanstad vangt maximaal vijfhonderd vluchtelingen op in de paviljoens in het Burgemeester in ’t Veldpark in Zaandam, die daar nog staan van de Dam tot Damloop. 

De noodopvang blijft naar verwachting tot half december in gebruik.

"Het is geen ideale locatie om vluchtelingen op te vangen. Toch is dit nu de enige grootschalige locatie in Zaanstad die per direct gebruikt kan worden. Het is een noodoplossing voor een noodsituatie", zei burgemeester Geke Faber van Zaanstad woensdag.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is van plan er op korte termijn de eerste vluchtelingen op te vangen. Het gaat om mensen die niet direct terechtkunnen in de centrale opvanglocatie in Ter Apel.

"Wij hebben als college steeds gezegd dat, wanneer we worden gevraagd asielzoekers op te vangen, we daaraan willen meewerken", zegt Faber. "We voelen dit als onze verantwoordelijkheid. De oproep van veel inwoners van Zaanstad om vluchtelingen te helpen, steunt ons hierin."