De regering van Duitsland heeft drie miljard euro extra vrijgemaakt in de begroting van 2016 voor de opvang van vluchtelingen. Daarmee is in totaal zes miljard euro beschikbaar voor vluchtelingenhulp in het land.

Dat is de uitkomst van een spoedberaad van de Duitse regering, naar aanleiding van de massale vluchtelingenstroom.

Voor 2015 is een miljard euro extra beschikbaar voor de verzorging en opvang van vluchtelingen. Daarnaast krijgt het ministerie van Buitenlandse Zaken jaarlijks 400 miljoen euro erbij voor crisisbeheersing en -preventie. Ook heeft de Duitse regering extra banen beschikbaar gesteld. De federale politie wordt de komende drie jaar met 3.000 banen uitgebreid en het federale vrijwilligerswerk kan op tienduizend nieuwe banen rekenen.

Bovendien wil de coalitie Kosovo, Albanië en Montenegro opnemen in de lijst met zogenoemde veilige landen van herkomst om asielzoekers uit deze landen sneller terug te kunnen sturen.

Video: Extra geld voor Duitse opvang vluchtelingen

Eerlijke verdeling

Op Europees niveau eist de regering een eensgezinde en eerlijke verdeling en opvang van het aantal vluchtelingen door leden van de EU. Ook wil Duitsland samenwerken in de bestrijding van illegale mensensmokkel en in het oplossen van problemen in de belangrijkste landen van herkomst.

De beslissingen van de regering worden 24 september definitief gemaakt. De Duitse Tweede Kamer zal er dan in oktober over stemmen.

20.000 vluchtelingen

Dit weekeinde zijn aanzienlijk meer vluchtelingen in München aangekomen nadat zij Duitsland via Oostenrijk vanuit Hongarije hadden bereikt. Bijna twintigduizend mensen zijn binnen 48 uur de grens overgestoken.

Dit gebeurde nadat de regeringsleiders van de drie landen het vrijdag eens werden over het (tijdelijk) openstellen van de grenzen.

Zaterdag kwamen 6.900 mensen in Duitsland aan. Zondag alleen al werden er dertienduizend vluchtelingen geteld. De vluchtelingen worden deels in München en Beieren opgevangen en deels in andere deelstaten.