Bijna een miljoen kinderen in het noordoosten van Nigeria kunnen niet of nauwelijks naar school vanwege het conflict met Boko Haram. Dat stelt Human Rights Watch (HRW) dinsdag in een rapport over de situatie van schoolkinderen in Nigeria.

Volgens HRW is zowel Boko Haram als de Nigeriaanse regering hieraan schuldig.

Boko Haram strijdt tegen seculier onderwijs en voert al jaren gewelddadige aanvallen uit op scholen. 

In het rapport worden de aanvallen van de terreurorganisatie op schoolgebouwen en andere eigendommen vanaf 2009 beschreven.

Volgens HRW zijn leraren, onderwijsbestuurders en -ambtenaren gericht aangevallen en gedood door Boko Haram. Ook werden leerlingen aangevallen en gedwongen zich aan te sluiten bij de tereurorganisatie.

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 910 scholen zijn verwoest en minstens 1.500 scholen zijn gedwongen om te sluiten. Ook zouden er zeker 611 leraren om het leven zijn gebracht en 19.000 op de vlucht geslagen door het geweld.

Nigeriaanse leger

Het Nigeriaanse leger is volgens HRW ook schuldig aan misdaden, omdat soldaten docenten en leerlingen van Koranscholen doden en intimideren. Daarnaast worden scholen als uitvalsbasis gebruikt, waardoor leerlingen en docenten extra risico lopen om aangevallen te worden. Dit is in strijd met de Richtlijnen voor veilige scholen die Nigeria in 2015 heeft ondertekend.

Volgens Unicef zijn 1,4 miljoen kinderen op de vlucht geslagen, van wie 952.029 de schoolgaande leeftijd hebben. Van hen krijgt 10 procent 'enige vorm van onderwijs' van vrijwilligers in ontheemdenkampen. De rest  is bij familie en/of vrienden en heeft geen of nauwelijks toegang tot onderwijs.

Veiligheid verbeteren

HRW wil dat de Nigeriaanse autoriteiten de veiligheid op scholen in het noordoosten van het land verbeteren. Ontheemde kinderen moeten zo snel mogelijk een alternatieve vorm van onderwijs krijgen en het gebruik van scholen voor militaire doeleinden moet worden verboden.

"De aanvallen van Boko Haram en de verwaarlozing en het oneigenlijke gebruik van scholen hebben bijgedragen aan de slechte staat van het onderwijs in het noordoosten", zegt Mausi Segun, Nigeria-onderzoeker bij Human Rights Watch.

"Beide partijen moeten hun aanvallen op het onderwijs onmiddellijk staken en een eind maken aan de cyclus van armoede en onderontwikkeling waartoe te veel kinderen in die regio nu worden veroordeeld."

Zelfmoordaanslagen

Unicef stelt dinsdagochtend in een rapport dat het aantal kinderen dat betrokken is bij zelfmoordaanslagen in Nigeria, Tsjaad, Kameroen en Niger in het afgelopen jaar is vertienvoudigd: van vier kinderen in 2014 naar 44 in 2015. Meer dan 75 procent van de betrokken kinderen zijn meisjes, stelt Unicef.