Briljant geconstrueerde thriller over een advocate in gewetensnood. Haar cliënt kreeg ze vrij, maar hoe rechtvaardig is dat eigenlijk?

Voor buitenstaanders biedt Brodrick een interessant kijkje in de keuken van de advocatuur. Immers, zij zijn de pleiters van de rechtspraak, en in rechtspraak zit dat woordje 'recht' opgeslagen. Iedereen heeft zich wel eens afgevraagd hoe dat nu precies zit als verkrachters, seriemoordenaars of oorlogsmisdadigers tijdens hun proces een orerende toga naast zich hebben die hun zaak loopt te verdedigen. Welk recht geschiedt er als zo'n tiep dankzij de brille van hun raadsman of -vrouw na het proces weer onbekommerd in het park ommetjes kan maken onder de blauwe hemel?

Slotfase

Zo ook topadvocate Elizabeth Glendinning. De door haar bepleite vrijspraak heeft geleid tot de moord op een onschuldige jongen. Maar zij komt niet zomaar in gewetensnood. Zij weet dat zij een hartafwijking heeft die haar fataal kan worden, en ze voelt dat haar einde nadert. De wetenschap om in de slotfase van het leven te verkeren geeft een mens, om een van de personages in dit boek te citeren, veel ruimte. Glendinning benut die ruimte om de dankzij haar vrijgesproken misdadiger Riley alsnog achter de tralies te krijgen.

Oriëntatierit

Vlak voor haar overlijden schakelt Glendinning de personen in van wie zij denkt dat ze haar zaak kunnen rond krijgen: pater Anselmus, een uitgetreden raadsman, en inspecteur Cartwright van het Londense rechercheteam. Haar opzettelijk zeer spaarzame aanwijzingen pakken voor deze twee uit als een intensieve oriëntatierit. Zowel Anselmus als Cartwright moeten de diepte in om sporen te vinden die enerzijds naar de schuldige leiden, en anderzijds Glendinnings motivatie blootleggen.

Conflicterende beroepsethiek

Brodrick heeft deze zoektocht ingenieus ingevuld en alleszins aannemelijk gemaakt. Met een simpele brief van Glendinning, waarin zij exact haar beweegredenen kenbaar had gemaakt en de daaruit voortvloeiende arrestatie van Riley, had hij de plank misgeslagen. Want wat Glendinning postuum voor elkaar probeert te krijgen, druist regelrecht in tegen het beroep dat zij heeft gekozen. Advocaat zijn is een vak als elk ander, en het is een voldongen feit dat de rechtspraak geen volledig afgebakend terrein is waar alles altijd klopt.

Hinkelspel

Met moeite brengen Anselmus en Cartwright het verleden stukje bij beetje naar boven voor de ware toedracht, en waarbij zij zich in Glendinnings situatie gaan inleven. Brodrick laat de lezer hierbij net zo lang in het ongewisse als zijn personages. Doordat hij jongleert met de tijd, is het verhaal geconstrueerd als een hinkelspel. Een van de sleutelpersonages is George, een dakloze die ook nog eens aan kortetermijngeheugenverlies lijdt.

Je zou bijna zijn gewoonte kopiëren om alles in notitieblokjes te noteren om het niet kwijt te raken, zó complex gaat Brodrick te werk. Het geduld wordt danig op de proef gesteld, maar dat krikt het inlevingsvermogen wel fantastisch op. Brodricks achtergrond zal daar ook wel een rol in gespeeld hebben: hij is uitgetreden augustijn die later strafpleiter is geworden. Dat monnikenwerk is behoorlijk in zijn systeem gaan zitten.

Bestel dit boek direct:


De tuinen van de doden
William Brodrick