Collectie uitspraken van onze politici die door Junius werden gebundeld als zijnde 'poëzie uit het rode pluche'.

Hoe welsprekend zijn onze bewindslieden? Zo vlak voor de verkiezingen is dat nogal een issue geworden, want de afgelopen tijd was er vaak misnoegd gesnuif te horen van lijsttrekkers die beweren dat ze dit of dat beslist niet zo hadden gezegd/beweerd/bedoeld.

De metaforen zoals sporadisch in dit Haagse Helicon terug zijn te vinden, waren daarbij een uitkomst geweest: je kunt met metaforen goed om de hete brij heen draaien, en ze zijn uitermate geschikt om flauwekul mee te verkopen.

Wetten

De vermeende poëzie zoals Junius (pseudoniem voor de schrijvers Atte Jongstra en Rob Schouten) heeft verzameld, is een curieuze bundeling van teksten die weinig met de wetten der dichtkunst te maken hebben.

Schrijf ik mijn
recensie in gehakte
zinnetjes en zet
ze onder elkaar
Is dit dan, wat men bedoelt met
een gedichtje?

Perspectief

Nee dus. Want zo simpel is poëzie ook weer niet. Een dichter beschikt over het talent met woorden, veel gevoel voor taal, metrum, stijl, klank en rijm om 'iets', tastbaar of niet tastbaar, in een ander perspectief te plaatsen. Door er emotie(s) aan toe te voegen, beelden, het op een bepaalde manier te verwoorden, betrekt hij of zij ons in hun belevingswereld waardoor wij hun visie of inzichten leren kennen.

Laat maar

Dat talent vind je niet terug in Haags Helicon, en eigenlijk is dat maar goed ook. Zodra lijsttrekkers kunnen gaan schermen met verdedigingstactieken als 'het was kunst wat ik zei' is het hek helemaal van de dam met de tegenwoordig toch al zo warrige blaatcampagnes.

Dan veel liever het boekje uit 1986, Ons Poëtisch Binnenhof (samenstellers: Ernst van Altena en Jan Veldhuizen), waarin diverse bewindslieden werden gevraagd naar hun favoriete gedicht en waarom. Dan krijg je een bundel échte poëten als Neruda, Bloem, Verwey en Lucebert. Zulke kunstenaars zijn in Helicon niet te bekennen. Dus laat dan gewoon zitten, zo'n boek als dit.

Bestel dit boek direct:


De Haagse Helicon
Junius, R.