Geromantiseerd verhaal over Boudica, de Keltische heldin die diverse stammen van Britannica verenigde in hun strijd tegen de Romeinse overheersing

Het boek telt meer dan 500 pagina's en is onderdeel van een serie die Scott over Boudica schreef. Daar er weinig bekend is van de Kelten rond die tijd (wat Umberto Eco ooit omschreef als 'open tekst') kunnen we dus aannemen dat Scott haar eigen fantasie op deze Braveheart with Bra heeft losgelaten. In dit eerste boek beschrijft ze de jeugd van Boudica, toen ze nog Breaca heette. Let wel, het verhaal speelt zich bijna 2000 jaar geleden af, dus als deze vermetele heldin nog zo jong is als Janneke van Jip, heeft ze al de keel van haar eerste vijand doorgesneden.

Dromers en zangers

Hoe gedetailleerd Scott ook te werk gaat, ze blijft zo dicht bij haar personages dat je de bestaande culturen, religie en krijgskunst zelf moet categoriseren. En omdat er nogal wat stammen rondliepen, raak je daarbij soms het overzicht kwijt. Er was blijkbaar, als we op Scott afgaan, wel een universele mystieke traditie waarin Dromers een belangrijke rol speelden: mensen die de gave hadden om met dromen/visioenen de koers te bepalen en beslissingen te beïnvloeden. Tevens waren er zangers die tijdens lange avonden rondom het kampvuur de heldendaden van de voorouders bezongen. We kunnen uit Boudica opmaken dat deze mensen met enig artistiek talent de legendes in stand hielden en overleverden, opgesmukt met geluiden en gebaren die de adjectieven vervingen. Het zal geen verrassing zijn dat de Kelten zich indertijd niet uitdrukten als Cicero.

Primitieve instincten

Wat Scott wel knap heeft gedaan, is het in beeld brengen van het dagelijks leven. De stam van Boudica, de Icenen of Eceni, lijkt qua houding jegens de natuur en hun dieren erg veel op de indianen. Het ging er allemaal erg instinctief aan toe, dus er zit een ontwapenende puurheid in deze mensen. In leven blijven, verdedigen, voortplanten, voeden, koesteren van hun veestapel; er zat een bepaald systeem in dat door die dromers, tradities en primitieve godbeleving enigszins in banen werd geleid, maar als er geen direct gevaar dreigde gebeurde er verder weinig, in hun hoofden ook niet. Bij ontstentenis van gevoelens als jaloezie, wraak, angst, introspectie, verlangen of zoiets gewoons als een potje mokken, blijft het qua karakters dus erg eendimensionaal. Een Romein die schipbreuk heeft geleden en zich bij de Icenen voegt, vertoont al meer herkenbare en minstens ontwikkelde gevoelens waar het gaat om levensbeschouwing.

Historische heldin

Daardoor is Boudicas leven in dit eerste deel minder interessant dan je zou verwachten. Dat zij zou uitgroeien tot een historische heldin van mythische proporties (en nog altijd een symbool is van Britse trots met een eigen standbeeld) is eerder door een samenloop van omstandigheden dan dat zij zich als mens onderscheidt. Ze is dapper, maar that's it. Wie was dat niet indertijd, door gebrek aan angst en gedreven door oerdrift. Daarom draaft Scott nogal lang door over jachtpartijen en het temmen van paarden, en leeft het verhaal op als er aanvallen zijn van rivaliserende stammen.

Broer Bán

Het is spijtig voor Boudica dat haar broer Bán een veel indrukwekkender levensloop heeft gekregen. Bán is tijdens een gevecht gevangen genomen en brengt als slaaf jaren van ontbering door in Gallië. Na zijn ontsnapping maakt hij lange omzwervingen die aan de avonturen van Ben Hur doen denken, en zo brengt hij meer leven in de brouwerij dan zijn oeverloos met zwaarden wapperende zus. Die zit al die tijd vast in een soort Red Sonja-achtige tussenfase, en bij een avonturenroman uit die tijd wil je toch wel aan je haren meegesleept worden door de grillen van een periode in de geschiedenis. Naar verluidt wordt de Boudica-reeks boeiender vanaf het moment dat Scott de bronnen van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus ging raadplegen voor de vervolgboeken.

Sjamaandromen

De lange uitwijdingen over de dromen en de dieren in het leven van deze Kelten, zal wel te maken hebben met Scotts achtergrond als dierenarts en (leerling) sjamaandromer, wat dat dan ook wezen moge. Ze weet het een en ander van africhten en hondse loyaliteit, en al helemaal over dromen. Dat zij haar eigen preoccupaties een belangrijke plek in het verhaal geeft, is het voordeel van die 'open tekst'. Op dit moment circuleren er in Hollywood vier scenario's over Boudicas leven die ook elk hun eigen interpretatie zullen hebben: variërend van spektakelfilm (god beware, niet nóg een Xena Warrior) tot hopelijk een intelligent uitgewerkt script. Want Scotts boek wakkert wel degelijk de nieuwsgierigheid aan naar deze potige madam die postuum tot eerste koningin van Brittannië is uitgeroepen. De Engelsen hebben een traditie van Iron Ladies.

Uitgeverij A.W. Bruna.
Oorspronkelijke titel: Boudica, Dreaming the Eagle.

Bestel dit boek direct:


Boudica / Droom van de arend
Manda Scott