Tweede thriller van het zeer begaafde jonkie Pearl, die opnieuw de geschiedenis induikt met de geheimzinnige dood van de beroemde schrijver Edgar Allan Poe.

Eigen schuld

Op 7 oktober 1849 overleed Edgar Allan Poe, één van Amerika's grootste Romantiek-schrijvers, onder uiterst mysterieuze omstandigheden in een ziekenhuis te Baltimore. Niet dat Amerika daar toentertijd rouwig om was. De pers hield het erop dat de dood van de auteur met een voorliefde voor het macabere te wijten was aan buitensporig drugs -en drankmisbruik, wat zijn ijltoestand gedurende een paar dagen voorafgaand aan zijn voortijdige dood zou verklaren; een gevalletje eigen schuld, dikke bult.

Obsessieve speurtocht

Quentin Hobson Clark is een jonge advocaat uit hetzelfde Baltimore die de consensus over zijn literatuurgod maar niet kan verkroppen en als een Peter R. de Vries avant la lettre de onderste steen boven wilt hebben wat betreft de ware toedracht van Poe's dood. Een onwaarschijnlijke held is onze Quentin wel: hij mag dan een lekker centje en het advocatenkantoor van wijlen zijn vader hebben geërfd, maar eigenlijk gaat hij gebukt onder het verstikkende juk van zakenpartner en vriend Peter Stuart, die de scepter zwaait op het kantoor, en Auntie Blum, de dominante tante van zijn verloofde Hattie Blum - die beiden tot overmaat van ramp zijn preoccupatie met de dood van Poe maar als waanzin bestempelen. Alles moet echter wijken voor Clark's obsessieve speurtocht, zelfs zijn voorgenomen huwelijk. Speurtocht wordt al snel kruistocht en uiteindelijk raakt Clark zo verstrikt in een web van intriges dat hij de waarheid omtrent de dood van de schrijver wel moet vinden om zijn eigen schamele hachje te redden.

Behendige schrijver

Dat Pearl een behendige schrijver is heeft hij al ruimschoots laten zien met zijn debuut 'The Dante Club'. Met zijn nieuwste historische thriller bewijst hij het genre goed in de vingers te hebben, maar bewandelt hij ook geen nieuwe wegen. En waarom ook? De ontsluiering van het Poe-mysterie is wederom doorspekt met onverwachte plottwisten en de meest curieuze zorgvuldig uitgewerkte personages. Bovendien verweeft Pearl nieuwe en oude feiten rondom de dood van de schrijver op een ingenieuze wijze met pure fictie.

In de schaduw van

'The Poe Shadow' is letterlijk ontstaan in de schaduw van de legendarische Edgar Allan Poe. Niet alleen weet Pearl de macabere en mysterieuze sfeer die Poe zo eigen was op te roepen, maar ook de typering van de verschillende personages zijn van Poe-iaanse kwaliteit. De bladzijden van Pearl's pennenvrucht wasemen authentieke negentiende-eeuwse dampen uit; het archaïsche maar makkelijk verteerbare taalgebruik en zelfs de typografie staan in dienst van het verhaal en dragen bij aan een waarheidsgetrouwe sfeer. Ook in historische detaillering blinkt Pearl uit. Van grote latente kwesties zoals de corrupte slavenhandel in Baltimore en de politieke realiteit in Baltimore (Whigs versus Democraten) en Frankrijk (Lodewijk-Napoleon) tot de kleinere zaken, zoals de geheelonthoudersgezelschappen en de varkens die de straten van Baltimore na zonsondergang afstruinen om het straatvuil te verdelgen; allen kruisen ze het glibberige pad van Clark op de meest ondenkbare momenten en manieren.

Eerbetoon

Het eerbetoon aan Poe is helemaal compleet als Clark op het ietwat naïeve idee komt om in Parijs op zoek te gaan naar de man die model stond voor Poe's meest gevierde held op papier: Auguste C. Dupin. Hij is bekend uit het korte detectiveverhaal 'The Murders In The Rue Morgue,' die door middel van logische beredeneren - ratiocinatie - de ingewikkeldste moordzaken tot een oplossing wist uit te pluizen, gewoon vanuit zijn comfortabele leunstoel. Extra verwarrend en interessant wordt het als zich twee gegadigden aanbieden voor het redeneerwerk.

Pers en waarheid

Vanaf dat moment is de hoofdvraag van het verhaal niet zo zeer meer hoe Poe aan zijn voortijdig einde is gekomen, maar wat nu 'waarheid' in de algemene zin is. Is alles wat de pers schrijft per definitie waarheid? Wie is de echte 'Dupin'? Spreken belangrijke getuigen wel de waarheid? Of zijn ze al beneveld door dubieuze berichten over Poe en door mensen die hen eerder ondervraagd hebben? Met zo'n sterk doortimmerd en rijk gedetailleerd verhaal en de blijk van grote moeite om nieuwe feiten te presenteren - fijntjes opgesomd door Poe achterin het boek - is het moeilijk om een bevredigend einde aan het geheel te breien. Ook Pearl is hier geen uitzondering op laat zich hier van een iets povere kant zien. Uiteindelijk echter, maakt hij zijn punt wel en laat hij zelfs ruimte open voor eigen interpretatie van de lezer, zoals het de goede mysterieschrijver betaamt. Ook zonder een schokkend einde is de weg naar het einde is zondermeer fascinerend en beklemmend genoeg.

Matthew Pearl - The Poe Shadow. Uitgeverij Van Ditmar. Nederlandse vertaling: De Schaduw van Poe (uitgeverij Prometheus)


Bestel dit boek direct:

De schaduw van Poe
Matthew Pearl