Thriller waarin Kellermans vaste personage Alex Delaware weer 's plaats moet maken voor L.A. detective Petra Connor, die hopeloos klem zit met een raadselachtige vierdubbele moord.

Connor is door Kellerman al eerder opgevoerd, in Billy Straight (1998). Alsof hij anekdotes aan de borreltafel opdist over goeie vrienden, komen Alex Delaware en zijn vaste kompaan Milo Sturgis af en toe zijdelings voorbij. Wat een grote familie is het toch, daar in Los Angeles. Helaas maakt deze incrowd-talk het verhaal er niet beter op, want ondanks twee gruwelijke zaken die analoog aan elkaar worden opgelost, wil deze thriller maar niet op stoom komen.

Rijp voor therapie

In Billy Straight was Connor van het ijzeren soort, in De Juni Moorden lijkt ze serieus toe aan therapie. Net zoals haar collega Eric Stahl - ook uit voornoemde thriller - die van zwijgzame freak is uitgegroeid tot Connors supersexy vriendje met wie ze hartstochtelijk het dak van haar huis bonkt. Als er hij er is dan. Eric de Zwijger laat telegramkorte briefjes achter dat hij 'wel weer opduikt' waardoor Connor meer op de uitkijk lijkt te staan naar zijn volgende belletje dan naar loslopend schorem. Interessanter is Isaac Gomez, de jonge hoogbegaafde telg van immigrantenouders, die als stagiair is aangesteld op het bureau. Hij wijst Connor op een zekere connectie in een reeks moorden die allen plaats hebben gevonden op 28 juni. Gezien de onhandig gekozen titel van het boek is Connors aanvankelijke scepsis naar zijn conclusies een nodeloze tijdrekker.

Monotoon

De rammelende psychologische achtergrond van de personages vormt een stijlbreuk in Kellermans oeuvre. Zijn plots waren altijd redelijk sterk, maar zijn boeken gooiden vooral hoge ogen vanwege sublieme uitwerking van de karakters. De mensen in De Juni Moorden hebben niet half die pizzaz, en ontdaan van de fine fleur van Kellermans talent boet het boek flink aan kracht in waardoor de zwakheid van de cases open en bloot komt te liggen. Vier neergeschoten tieners: het gegeven is tragisch genoeg, maar het verloop ervan en de betrokkenen zijn zo non-descript dat ze de aandacht net zomin weten vast te houden als een monotone preek van de plattelandsdominee.

Dobberend schip

Het zelfde geldt voor de tweede verhaallijn van De Juni Moorden. Isaacs denkwerk als hyperintelligent ventje met licht anthropofobe inslag is slordig en achteloos uitgewerkt, alsof Kellermans hart er niet echt in zat. Het is eb en het blijft eb met dit boek en boeiend wordt het niet, ook al nadert die crisisdatum van 28 juni. En dat is te wijten aan de afwezigheid van de evenwichtige Delaware, aan wie nooit iets ontsnapt en die als intelligente, spitsvondige katalysator fungeert voor Los Angeles en haar bewoners. Kellerman heeft zijn kapitein vervangen door een rommelig georganiseerde bemanning die geen idee heeft hoe de schuit op koers te houden.

Jonathan Kellerman - De Juni Moorden
Uitgeverij Sijthoff


Bestel dit boek direct:

De juni moorden
Jonathan Kellerman