Chris Schwartz, een subliem exemplaar uit de Holden Caulfield-school, is hoofdverteller in deze roman uit de categorie 'dysfunctional family'

Auteur Sharpe heeft met deze complexe roman een forse dosis ironie toegevoegd aan de literataire wereld. Zijn protagonist Chris Schwartz is een meester in sarcasme, dat hij aanwendt om de realiteit van zijn tumultueuze bestaan beheersbaar te maken. De Droomvader is een grappige en bij vlagen dwaze vertelling over het moderne Amerikaanse gezin dat ernstig ontregeld is door een scheiding, groeistuipen en belabberde communicatie.

De klaagzang wordt echter op verre afstand gehouden door Chris' zelfspot: hij trekt zelf al de voor de hand liggende vergelijking met Holden Caulfield, die hij niet bijster hoog heeft zitten. Het zit er dik in dat de twee in het echt een hartgrondige hekel aan elkaar hadden gehad.

Mild-psychopatisch

Bernie Schwartz, Chris' vader, krijgt een beroerte door het verkeerde gebruik van anti-depressiva. De man die na de scheiding het enige baken moet zijn voor Chris en zijn zusje Cathy, valt terug in een beperkte staat van existentie. Werden de twee adolescenten al geplaagd door een myriade aan innerlijke demonen, nu krijgen ze de zorg voor hun vader erbij plus de caprices van hun zelfzuchtige moeder, die naar Californië was vertrokken. Cathy heeft zich - hun seculiere joodse achtergrond ten spijt - tot het katholicisme gewend voor verlichting, en gaat na Bernie's ommekeer helemaal kwistig met evangelische teksten strooien. Tot ergernis van Chris, die naar de buitenwereld iets van een nerd heeft, maar een levendige, mild-psychopatische gedachtenwereld erop nahoudt vol spitsvondige inzichten en erotische dromen over zijn vaders neurologe, Lisa Danmeyer.

Excentriekelingen

Sharpe kraakt stevige noten over de algehele mentale staat van Amerika, en zet vraagtekens bij de rol van het geloof. Als het aan Chris lag, geen een: en gezien het verloop van deze familiegeschiedenis lijkt Chris hierin de spreekbuis van de auteur zelf. Het vertelperspectief verschuift soms naar de moeder, naar Cathy, of naar Frank Dial, Chris' beste en griezelig-intelligente vriend. Frank is ook al zo'n outsider, als een van de weinige zwarten die dankzij een beurs dezelfde prestigieuze school als Chris kan volgen. Die wissel van de ene verteller naar de andere biedt een fraai handvat om de karakters aan een kritische blik te onderwerpen, en hun ontwikkeling vanuit diverse invalshoeken te bezien.

Grappig blijft het onverminderd, zelfs bij de volstrekt humorloze Cathy, wie argeloze blik op haar omgeving en godsbeleving een forse trap krijgen van Sharpe. Droomvader is zowel een ontroerend als een wild-grappig boek, die eens te meer aantoont dat wanneer je mensen tot in hun ziel leert kennen, bijna iedereen wel een excentriekeling is.

Matthew Sharpe - Droomvader.
Uitgeverij Cossee.


Bestel dit boek direct:


Droomvader
Matthew Sharpe