De Botton onderzoekt in hoeverre architectuur een positieve invloed kan uitoefenen op onze gemoedstoestand.

Wonderkind

Na zijn indrukwekkende publicaties en essays over hoe de mens zijn geluk (al dan niet) kan ontlenen aan filosofie, liefde, reizen of zelfs het lezen van Proust, onderzoekt De Botton wat het effect is van architectuur. Worden we blijer van een mooie omgeving? Vanaf het moment dat mensen een eigen huis betrekken, zijn ze bezig met het inrichten en voortdurend aanbrengen van verbeteringen. De vraag die hij stelt is niet zozeer of wij daar gelukkiger van worden, maar in hoeverre het mogelijk is dat dit bijdraagt aan ons geluksgevoel.

Uitgangspunt

De Bottons belangrijkste uitgangspunt is dat dit in feite niet het geval is. Hij illustreert dit ondermeer met te schetsen hoe notoire tirannen en moordenaars in schitterende residenties kunnen verblijven, terwijl ze ondertussen hun mensenhaat blijven uitoefenen door misdadige praktijken te continueren. Maar hij baseert zijn conclusie op veel meer overwegingen van dergelijke strekking. Hij doet dit aan de hand van een wereldwijde reis langs gebouwen, complexen, parken en woningen, van imposante pleinen zoals het Venetiaanse San Marco-plein tot op zichzelf staande bouwconstructies in minuscule Franse gehuchten.

Subjectief

Hoe indrukwekkend De Botton zich ook op zijn onderwerp heeft geworpen - het boek bied een schat aan anekdotes, bouwstijlen en -filosofieën - dat uitgangspunt aan het begin weet hij niet sluitend te krijgen. Dat heeft hij door zijn stijl aan zichzelf te danken, want hij blijft subjectief zijn mening geven, waardoor je als vanzelf subjectief met zijn beweringen aan de haal gaat. "Is dat zo?" denk je meer dan eens, als hij zijn eigen interpretatie opdist aan de hand van de uitspraak van een architect of met het bouwkundig relaas van een individueel voorbeeld. De grootste verdienste van De Architectuur van het Geluk is dat de lezer meer stilstaat bij zaken die we in de regel compleet over het hoofd zien, maar qua allesomvattende conclusies is beleving van architectuur toch een te persoonlijk gevoel om onder een hoed te kunnen plaatsen.

Alain de Botton - De Architectuur van het Geluk
Uitgeverij Atlas


Bestel dit boek direct:


De architectuur van het geluk
A. de Botton