Deze comic uit 1981 wordt explosief de actualiteit ingetrokken vanwege de verfilming door The Matrix-broers Andy & Larry Wachowski.

"Remember remember, the fifth of November, the Gunpower Treason and plot. I know of no reason, why the Gunpowder Treason, should ever be forgot." Met deze poëtische woorden start de rebel V zijn verzet tegen het totalitaire regime dat Groot-Brittannië in zijn greep houdt. En terwijl hij zijn refrein bijna vrolijk opdreunt, zien we hoe op een van de eerste pagina's van deze comic een Brits overheidsgebouw wordt opgeblazen.

Jolly eighties

V is uit 1981, en dat is te merken. In de jolly eighties zochten we het gevaar nog in onze eigen samenleving, met manipulerende overheden en media die de bulk van het volk (lees: de consument) voor het lapje konden houden. Moore & Lloyd schetsen een grimmig beeld van 1998, het jaar waarin dit verhaal zich afspeelt en dat toen nog zó ver weg leek. Met een Hitleriaanse tiran aan de macht en een controleapparaat (zogeheten Fingermen) dat nog het meest aan de Gestapo doet denken. In deze Orwell-setting komt één persoon in verzet tegen het ijzeren regime: een zeer eloquente man met een masker, en hij noemt zich V.

5 november

Na V's explosieve verzetsdaad kondigt hij zijn volgende actie aan: op 5 november van het daaropvolgende jaar laat hij elk gebouw waar regering en media in zetelen, in de lucht vliegen. Die 5de november is geen lukrake datum. V's masker is gemodelleerd naar de beroemde Engelsman Guy Fawkes, die echt heeft bestaan, en die in 1605 werd betrapt met een doos springstoffen in de catacomben van het Parlementsgebouw. Deze Fawkes maakte deel uit van een groep rebellen die met deze actie meer rechten voor katholieken wilden afdwingen. Fawkes werd in de kraag gevat voordat hij de dynamiet kon laten ontploffen, en 10 jaar later viel het Parlement alsnog - maar dan middels democratische weg. Nog elk jaar worden op 5 november in heel Groot-Brittannië bonfires ontstoken om dit gedenkwaardige feit te vieren én te herinneren.

Actieheld met brains

V for Vendetta behoort tot de categorie betere comics, en is tevens een goede aanvulling op die aankomende verfilming (30 maart). De Matrix-broertjes hebben de ingenieuze plot uit het boek gehandhaafd, en de breedsprakerige V neemt er de tijd voor om zijn motieven nauwkeurig uiteen te zetten en zijn aanklacht tegen de maatschappij te formuleren. Een actieheld die echt iets zinnigs te melden heeft: die zijn zo zeldzaam als crème brûlée bij de Febo. Maar het maakt zowel boek als film bijzonder de moeite waard. Ook het personage Evey is interessant: zij is een jong meisje dat door V uit de handen van de Fingermen wordt gered, waarna hij haar onder zijn hoede neemt. Als hij gaandeweg Evey's kracht en karakter leert kennen, acht hij haar een geschikte opvolger en onderwerpt haar aan een bijna onmenselijke training.

Individualiteit

Of we anno nu nog bevreesd moeten zijn dat onze overheden een maatschappij nastreven zoals in V, is geen issue. In de comic zien we haatzaaiende TV-presentatoren die hel & verdoemenis preken en intolerantie jegens anderen, een verbod op homoseksualiteit en afwijkende religies, een verbod op boeken, muziek, kunst en artistieke uitingen die een mens aan het denken kunnen zetten: het is eerder een samenleving zoals we die kennen in Iran of onder de Taliban, of zoals die in sommige moskeeën wordt gepreekt. Sterker nog, tijdens de opnamen van de film pleegden islamitische terroristen een massamoord in de Londense metro; juist omdat ze heil zien in zo'n beklemmend systeem. Een systeem dat aan de individualiteit - die de mens nu eenmaal eigen is - geen enkele ruimte wil gunnen. Maar in 1980 wisten we natuurlijk niet dat we zulke bekrompen, moordzuchtige idioten op ons dak zouden krijgen.

V for Vendetta - Alan Moore & David Lloyd
Bij ABC Bookstore


Bestel dit boek direct:


V for Vendetta
Alan Moore