(Lezersrecensie Adam Çetindag) Gisteren heb ik met een diepe zucht het laatste werk van Kader Abdolah dichtgeslagen. Het Huis van de Moskee behandelt het relaas van een familie in de Iraanse of Perzische stad Senedjan.

Deze familie, onder aanvoering van de pater familias Aga Djan, bestaat uit een veelvoud aan karakters die ieder hun eigen boeiende eigenschappen hebben. Ieder persoon heeft zijn beweegredenen om te strijden voor persoonlijke vrijheid binnen de veranderende wereld rond de Islamitische Revolutie eind jaren '70 van de vorige eeuw.

Grondslagen Islam

Kader Abdolah geeft het beeld van een familie die leeft volgens de grondslagen van de Islam, maar waarbij de puur menselijke aspecten van deze religie de boventoon voeren. Op het moment dat de ayatollahs (of Islamisten) de macht grijpen wordt het duidelijk dat deze vorm van fundamentalisme nooit door de meerderheid van het volk gevraagd is. Abdolah beschrijft hoe men in opstand komt, hoe de emoties de overhand nemen en vooral hoe de mensen die jaren naast elkaar stonden opeens tegenover elkaar staan. Vooral dit laatste is voor velen fataal geworden.

Een andere kijk

Opvallend is de kijk die ons wordt gegund in het leven van de door westerlingen verguisde ayatollah Khomeini. De vele negatieve verhalen worden, zonder deze geheel te ontkennen, in een ander daglicht gesteld waardoor de lezer een hele andere kijk krijgt op de beweegredenen en handelingen van deze revolutionair leider. Niemand krijgt de schuld van het leed die plaatsvond tijdens de revolutie. Het wordt op een bepaald moment zelfs voelbaar dat niet de revolutie zelf de oorzaak van het leed is, maar eerder de periode ervoor, ten tijde van de Sjah en zijn vrouw Farah Diba.

Het boek is een mengeling van oosterse schoonheid (de veelvuldige beschrijvingen van het landschap waarin men leeft), een geschiedenisles (een duidelijke lijn in de historische gebeurtenissen die Iran hebben gevormd tot de staat die het nu is) en een tragische familie-epos waarbij in iedere personage wel iets van jezelf kan worden teruggevonden.

Het Huis van de Moskee - Kader Abdolah
Uitgeverij De Geus


Bestel deze dvd direct:


Het huis van de moskee
Kader Abdolah