Schitterende roman over de cultuurverschillen tussen oost en west.

Ultramarijn werd het sluitstuk van Van Woerden's carrière, die in november 2005 kwam te overlijden. Hoe spijtig dat deze man nooit meer kan vertellen over de belevingswereld van mensen die hun vertrouwde omgeving achter zich laten om elders een nieuwe toekomst op te bouwen. In dat genre zitten (te) veel uitgeholde solodocumenten over couscous en patat, maar Ultramarijn is een zeldzaam geslaagde, caleidoscopische parallelvertelling van de levens van een broer en zus die van elkaar worden gescheiden.

Gescheiden familie

Joakim en zijn zusje Aysel wonen in een niet nader benoemd land in het mediterrane gebied. Het moet Turkije zijn, maar Van Woerden heeft dat expres achterwege gelaten om geen associaties met bekende migrantentypen op te roepen: zijn personages kunnen overal hun roots hebben die zich scherp onderscheiden van het westen, bestemming bij uitstek voor vluchtelingen. Want na roerige politieke toestanden in Joakim en Aysel's dorp raken ze elkaar kwijt. Aysel komt terecht in Duitsland, en voor de achtergebleven Joakim breekt een decennia durende, koortsige periode aan van onbeantwoord verlangen, melancholieke muziek en politieke betrokkenheid.

Twee continenten

Deze roman bestrijkt een belangrijke periode in de tweede helft van de vorige eeuw, met verwarrende tijden voor twee continenten die voor elkaar werden ontsloten. Via de hoofdpersonages wordt een uiterst subtiel uitgewerkt beeld gegeven van wederzijde ontdekkingen, vol begrip en onbegrip, van droefenis en melancholie, en waarin eenieder tracht om een ankertje in losgewoelde bodem te krijgen. En dat alles in bedwelmend fraai en glashelder proza; Van Woerden opent kamer na kamer, huis na huis, dorp na dorp, stad na stad en leven na leven en beschrijft gedetailleerd wat er te zien, ruiken, proeven, voelen, denken,genieten en lijden valt. Met een talent dat bijna uitgestorven leek in de vaderlandse literatuur, en dat bij vlagen zelfs heel on-Hollands is; het lange verblijf van de auteur in de oost heeft onmiskenbaar ook bij hem sporen achtergelaten.

Henk van Woerden - Ultramarijn
Uitgeverij Podium


Bestel dit boek direct:

Ultramarijn
Henk van Woerden