Betoverend mooie roman over mensen die in het bos wonen, en de verhalen vertellen die verteld moeten worden.

In Ritselingen wordt veel verteld, al blijft het meeste onuitgesproken. De personages in dit boek hebben een andere, een eigen wijze van communicatie, en Frijda heeft de stijl gevonden om zintuiglijke waarnemingen over te brengen. Waarmee de essentie van deze roman meteen bij het handvat wordt gegrepen, want het is een verhaal dat op zoek is gegaan naar een verteller. Zoals elk verhaal een verteller behoeft, mits je de juiste persoon ervoor weet te vinden. En Frijda dook in dit woud der herinneringen.

Verzinsels

Ritselingen gaat over leven en dood. Over onsterfelijkheid en vergankelijkheid. De existentiewaarde van Frijda's mensen bestaat uit hun positie in hun rurale omgeving en naar elkaar toe; waarin voor de buitenstaander geen of nauwelijks waarneembare beroeringen zijn te vinden, maar die voor hen hun hele leven bepaalt. Niet dat elke kruidnagel of bosje kamperfoelie met liefde wordt bezongen; het is eerder de vanzelfsprekendheid waarmee elk onderdeel zijn plek inneemt. Zij hebben sensoren en luisteren naar wat zij weten, waarnemen en voelen, omdat het bepalend is voor wat hun leven inhoudt; als er niet naar geluisterd wordt, is het zinloos. Dat maakt het lezen van Ritselingen een bijzondere ervaring, omdat Frijda de suggestie weet te wekken dat hij dit verhaal niet zelf heeft verzonnen.

Hertenwens

Er komen weinig personen voor in deze roman, en slechts twee hebben een naam. Een meisje wier komst naar het bos lang in nevelen blijft gehuld, en Kareltje, zoon van de houthakker. Kareltje wil een hertje, en om zijn wens te vervullen zoekt de houthakker een oude vrouw op die hem daarbij kan helpen. In ruil voor een flesje ezelsmelk om het schichtige diertje te kunnen vangen, moet de houthakker naar haar verhaal luisteren. Hij keert enkele malen terug, om te luisteren, en kan na verloop van tijd zelfs haar verhaal horen al is zij niet meer fysiek aanwezig. Een verhaal dat generaties bestrijkt, en dat toeneemt in spanning omdat pas aan het einde de context wordt geopenbaard. Een einde dat 'het begin van het andere verhaal is dat verteld moet worden, om te voorkomen dat het zou versterven'.

Ritselingen - Michael Frijda
Uitgeverij Podium


Bestel dit boek direct:


Ritselingen
Michael Frijda