In 2004 verscheen Grijze zielen van de hand van Philippe Claudel; een prachtige roman met thrillerelementen. Een jaar later ligt Het kleine meisje van meneer Linh in de boekwinkel, wat weer een heel ander boek is: klein, compact - het telt 143 bladzijden - en met een universeel thema.
(lezersrecensie van Ine Jacet)

Er woedt oorlog in het Aziatische land van Meneer Linh en zijn dierbaren worden er het slachtoffer van. Hij slaat samen met zijn kleindochter Sang diû op de vlucht naar een westers land. Sang diû is enkele maanden oud en Meneer Linh wil haar zien opgroeien in een land waar vrede heerst.

Asielzoekerscentrum

Hij belandt in een asielzoekerscentrum alwaar hij al snel wordt gepest door zijn toegewijde zorg voor Sang diû. Hij voedt haar wel erg beschermend op, maar de oude meneer Linh trekt zich van de pesterijen niets aan. Hij koestert het samenzijn met zijn kleindochter. Hij voedt en hij zorgt.

Ondanks de taalbarrière bouwt Meneer Linh een vriendschap op met meneer Bark, een kettingrokende weduwnaar die een eenzaam bestaan leidt sinds de dood van zijn vrouw. Meneer Bark is aardig voor kleindochter Sang diû en hij vertelt graag over zijn vrouw. Het lukt de oude mannen in elkaars gezelschap de eenzaamheid en traumatische herinneringen te verwerken.

Dit fijne gevoel houdt echter niet lang aan. Het asielzoekerscentrum sluit de deuren en meneer Linh belandt in een andere instelling. Hij verliest zijn enige referentiepunt in het vreemde land. Hij mist zijn vriend - meneer Bark - en doet pogingen terug te keren naar zijn oude vertrouwde stek. Hij gaat op zoek en doorkruist een vreemde stad in een vreemd land.

Verrassing

Het kleine meisje van meneer Linh is een ontroerend verhaal waar in sobere bewoordingen de vriendschap wordt geschetst tussen twee eenzame mensen. Een ingetogen, stil en compact boek dat nergens sentimenteel wordt. Een verhaal over een ontheemde man die in vriendelijk gezelschap een beetje went aan een nieuw en vreemd land. En aan het eind geeft de schrijver een verrassing weg waardoor het verhaal en meneer Linh in een ander licht komen te staan. Ontroerend.

Philippe Claudel - Het Kleine Meisje van Meneer Linh
Uitgeverij De Bezige Bij


Bestel dit boek direct:


Het kleine meisje van meneer Linh
Claudel, Ph.