Deel drie in het omvangrijke werk over Caesar, Rome's grootste leider ooit, wiens leven hier in geromantiseerde vorm nog eens wordt verteld.

Bij de eerste twee al eerder in deze boekrubriek besproken delen, werden deze boeken neergezet als een trilogie. Dat is dus niet juist, want Igguldsen had zoveel over Caesar te vertellen dat er nog een vierde deel op komst is. De auteur neemt er dus de tijd voor, en daarom is het merkwaardig dat hij enkele belangrijke feiten uit Caesar's leven weglaat, en soms te lang doormoddert over zaken die er eigenlijk niet zo heel erg veel toe doen. Dat gezwam over Caesar's liefdesleven bijvoorbeeld. Moeten we nu echt zinnen als "Haar lelieblanke borsten glansden in het maanlicht" aantreffen in een boek over de grote Romein? Laat zulke pulp aan Jackie Collins over.

De Bello Gallico

Igguldsen maakt er wel een sappig verhaal van, maar had ook zeker wat inspiratie kunnen putten uit de overlevering van zijn onderwerp zelf. Naast veldheer en strateeg was Caesar namelijk een begenadigd schrijver, die zijn veldtochten tegen de Galliërs heeft beschreven in het lijvige De Bello Gallico (De oorlog tegen de Galliërs). Compleet met intriges, politieke steekspelletjes en een nauwgezet verslag van de uitgekiende aanvalsstrategieën tegen de Gallische legers, die door de Romeinen uiteraard als barbaren werden betiteld.

Consul

Terwijl in Rome Pompeius probeert om zijn tanende macht in handen te houden, weet Caesar genoeg stemmen te winnen om het tot consul te schoppen. Vanuit die positie blijft hij veldtochten voeren tegen de Galliërs. Dat levert hem meer populariteit op onder het volk dan de eindeloze spelen in het grote amfitheater, waarvoor de steenrijke Crassus, sympathisant van Pompeius, diep in zijn beurs blijft tasten. Het mag niet baten, en Pompeius gaat zich steeds meer te buiten aan gekonkel en corruptie om de stijgende invloed van zijn rivaal Caesar te dempen. Het boek eindigt als Caesar de rivier de Rubicon oversteekt met zijn beroemde Tiende Legioen (alea iacta est), om de corrumperende machthebbers in Rome met wapens te veroveren.

Minnares

Terwijl deze periode tot de spannendste jaren van Caesar's leven behoren, is deel drie merkwaardig genoeg toch zwakker. De veldtochten, strijdtonelen en politieke taferelen steken wat bleekjes af tegen de spannende rechtszaken uit het vorige deel, waarin Igguldsen zo fraai dat ongelooflijk geavanceerde Romeinse rechtssysteem neerzette. Er is meer gedoe rondom Caesar's minnares Servilia (Brutus' moeder) dan dat op het slagveld en in de senaat de stukken ervan af vliegen. Zeker daar op dit moment zowel op Canvas als op de BBC de HBO-serie 'Rome' wordt uitgezonden, waarin op weergaloze wijze al die personages als Cato, Octavianus, Marcus Antonius, Brutus en Pompeius worden neergezet. Gelukkig heeft Igguldsen nog het vierde deel voor de boeg, al is dit derde deel in de reeks natuurlijk onmisbaar.

Caesar - Conn Igguldsen
Uitgeverij Bzztôh