Verrassend goed verhaal over de internet-hype voordat de bubble barstte. Het is 1999, en Diederik Lamb is een van de grootste www-tijgers van Nederland.

Hip lingo

In 1997 werd Van Duijn's debuut Para enthousiast ontvangen door het publiek, maar niet door de pers. Een lot dat meer jonge schrijvers ten deel viel als zij in modern, hip jeugdlingo babbelden over moderne, hippe jeugd-issues. De jonge lezers liepen ermee weg (ha, herkenbaarheid!) de oudere generatie, verwend door decennia zware wereldliteratuur, vond dat het maar nergens over ging. Daar valt op af te dingen. Van Duijn is een schrijver die op gevoel schrijft, en bij het verschijnen van Para was hij 21 jaar dus qua instelling vrij representatief voor de nieuwe jonge generatie. Dat die in een warm badje is groot gegroeid en zijn zoals ze zijn, is hun schuld niet. Als eindproduct van onze maatschappij zijn ze een vaststaand feit, en dus zondermeer interessant.

Vla download

Nu 8 jaar later verschijnt Hyper, en alweer kan geconcludeerd worden dat Van Duijn dicht bij zijn belevingswereld is gebleven. Duidelijk is dat hij ondertussen niet stil heeft gezeten (hij is naast auteur ook werkzaam als ondernemer in de internetwereld); ook niet qua geestelijke ontwikkeling. Van Duijn leidt ons via hoofdpersoon Diederik Lamb terug naar die glanzende periode van de nieuwe economie, en dat doet hij uitmuntend. Lamb is een jongen die zich onder zware motivatie van zijn vader ontwikkelt tot gelikte internet-bengel, compleet met design penthouse aan de Amstel, peperdure leasebak, torenhoog inkomen, bralapen als vrienden en een knappe vriendin voor de noodzakelijke behoeftes. Zondermeer schitterend zijn de speeches die Lamb houdt op seminars, congressen en workshops, waar maatpakken van de oude economie in groten getale samendromden: totaal in de ban van het toekomstperspectief om vanillevla via internet te kunnen downloaden, om maar een dwaas voorbeeld te noemen. Maar indertijd ging het erin als koek, dankzij radde praters als Lamb.

Moreel kompas

Het luxe-wereldje dat Van Duijn schetst doet onherroepelijk denken aan Brett Easton Ellis en zijn American Psycho - met Wall Street-tijger Patrick Bateman die zijn gruwelijke fantasieën uitleefde op mensen. Mensen die hij aan stukken hakte en vierendeelde, als een wanhopige ontsnapping aan zijn dagelijks vacuüm van het hedonisme, om als een Fight Club-lid rauw realisme en basic instincts te vinden. Die zoektocht pakt Van Duijn een stuk decenter, maar ook emotioneler aan. Als de beide ouders van Lamb zijn overleden, merkt hij dat hij zonder hun constante pressie over hoe zijn leven in te richten, zijn kompas kwijt is. Hij leefde zoals zij dat wilden, en nu hun goedkeuring is weggevallen is het aan hemzelf om te concluderen hoe gelukkig hij ermee is - en blijkt dan met lege handen te staan.

Illusie?

De caprices van ene Lara, die Lamb tegen het lijf loopt, brengen hem buiten zinnen. Knap hoe Van Duijn in het midden houdt of deze Lara een echt persoon is of een illusie van Lamb - hetzelfde foefje dat Easton Ellis ook met succes toepaste met de seriemoorden van Bateman. Lara kan heel goed model staan voor de psychologische crisis van Lamb, die zich in zijn eigen hoofd afspeelt. De jongen heeft immers nogal wat te verstouwen, en zijn onderontwikkelde gevoelsleven helpt hem niet om de crisis in zijn denderende carrière te bezweren.

Tempo

Nog knapper is dat, ook al worden er zware thema's aangesneden, het tempo van het proza nergens stagneert. Van Duijn legt het ene na het andere spoor naast elkaar neer, en sjeest als een TGV over elk track. Dat is geen trucje om de (jonge) doelgroep te behagen; zo dynamisch is zijn schrijfstijl. In één boek bespot Van Duijn de internethype, schetst hij minutieus het verloop van een tijdperk, overtuigt met prachtige liefdesscènes, en kan uit de voeten met heftige emoties van een verloren mens en diens lange periode van ontreddering. Een ontreddering die makkelijk symbool kan staan voor de algehele malaise waar Nederland in terecht kwam nadat de zeepbel barstte, waarmee Hyper ook als tijdsdocument nog eens waardevol is. Een aanrader, van harte.

Hyper - Jacob van Duijn
Uitgeverij Arena


Bestel dit boek direct:


Hyper
J. van Duijn