Het thema van de Boekenweek dit jaar was Vaderlandse Geschiedenis. Een van de gepubliceerde parels was dit boek van deze historici.

De leidraad voor dit boek zijn de tekeningen van Johan Herman Isings, die vroeger in vrijwel alle klaslokalen hingen. Het zijn aquarellen van talloze ijkpunten uit de Nederlandse geschiedenis. En zo nostalgisch als die tekeningen aandoen (het boek is er uiteraard mee geïllustreerd), zo nostalgisch is de opbouw van dit boek. De Blokkers vertellen op heldere, overzichtelijke wijze over de historie aan de hand van deze platen - maar van journalisten mag je zulk overzichtelijk taalgebruik wel verwachten.

Klassikaal

Het boek is een aanrader, simpelweg. Door dat prachtige taalgebruik, door de prenten van Isings, en door het vrij complete overzicht van onze vaderlandse geschiedenis. Het is een fraai substituut danwel aanvulling op het onderwijs van nu, dat het qua beeldende kracht niet meer haalt bij het klassikale systeem van vroeger.

Wie het geluk had een leraar geschiedenis voor de klas te hebben gehad die kon vertellen over de Tachtigjarige Oorlog en de Gouden Eeuw als ware het een jongensboek, zal dit boek als feest der herkenning beschouwen. Wie dat geluk niet had, kan nog een inhaalslag maken.

En nu

Van Hunebedbouwers tot de haringen en wit brood in Leiden, van Floris V tot de Vierdaagse Zeeslag: met illustraties van Isings en de tekst van de scribenten krijgt de lezer een redelijk compleet beeld van de Vaderlandse geschiedenis. En zoals de fleur der historie voor Isings er een beetje af leek te zijn na 1800, daar nemen, net als vroeger de leraar in de klas, de Blokkers het estafettestokje van het vooroudergevoel over. Met ter afsluiting een beeldschoon essay van Blokker Jr. over de laatste tumultueuze jaren in Nederland. Het is een haarscherpe samenvatting die bijna doet verlangen naar een concluderende opinie des schrijvers - maar dit is geschiedenis, geen column.

Het Vooroudergevoel - Jan Blokker, Jan Blokker Jr. en Bas Blokker. Uitgeverij Contact.