Bundeling van ruim 100 essays uit NRC Handelsblad over de denkers die de 20ste eeuw hebben beïnvloed. Van deze woelige eeuw wordt in De Oogst een representatief beeld geschetst.

Gedachtegoed en slecht

Welke denkers zijn aanjagers geweest van de vele veranderingen, zowel positieve als negatieve, die zich in onze samenleving hebben voltrokken? Want zowel Anne Frank als Hitler komen in De Oogst aan bod: Lenin en Hannah Arendt, Solzjenitsyn en het journalistenkoppel Woodward & Bernstein. Zo'n 100 denkers worden onder het voetlicht gebracht over de denkers die bij publicatie van hun gedachtegoed konden rekenen op felle tegenstand of enthousiaste instemming. En navolging. De indeling van de essays is chronologisch, en is in 10 decennia opgedeeld.

Het belang van het boek

Hoe belangrijk zijn boeken? Arnold Heumakers schrijft in het voorwoord over de film Fahrenheit 451 van François Truffaut, waarin mensen mompelend door het bos lopen. Het blijken vluchtelingen te zijn die een fictieve totalitaire staat zijn ontvlucht waar boeken verboden zijn, en voor zichzelf woorden uit boeken herhalen om niet te vergeten. Want boeken zetten mensen aan het denken, en wie het volk effectief wil onderdrukken moet als eerste de wijsheid uitschakelen. En in de 20ste eeuw zijn er totalitaire regimes daadwerkelijk overgegaan tot boekverbranding: de titel Fahrenheit 451 verwijst naar de temperatuur waarbij papier verbrandt.

Onze identiteit

Spits merkt Heumakers op dat, ook al hebben wij de boeken van de denkers niet gelezen, wij toch hun gedachtegoed in ons dragen. Zij hebben immers hun stempel gedrukt op de stromingen binnen onze samenleving. Zeker nu is De Oogst daarom van onschatbare waarde, omdat wij nu meer dan ooit trachten onze identiteit te definiëren.

De Oogst - diverse schrijvers
Uitgeverij Prometheus (NRC Handelsblad)