Een kostbare editie van de Magna Carta is gevonden in het gemeentearchief van de Engelse stad Maidstone. Het gaat om een zeldzame dertiende-eeuwse editie, die mogelijk 10 miljoen pond (13,5 miljoen euro) waard is.

De Magna Carta werd precies achthonderd jaar geleden ondertekend en geldt als een van de eerste stappen op weg naar de invoering van de parlementaire democratie. De Engelse koning Jan zonder Land ondertekende onder druk van leenmannen het handvest op 15 juni 1215 in een weiland bij Runnymede. In het document wordt de macht van de koning ingeperkt en worden grotere politieke vrijheden gegarandeerd.

De vier overgebleven oorspronkelijke kopieën werden toevallig deze week voor het eerst bij elkaar gebracht in de British Library in Londen. Na de ondertekening werden naar schatting vijftig kopieën verspreid onder kathedralen en havens. Daarvan zijn er voor zover bekend slechts 24 over.

De komende tijd zullen er verscheidene evenementen worden gehouden om achthonderd jaar Magna Carta te herdenken. Unesco, de VN-organisatie voor onderwijs, cultuur en wetenschap, heeft de Magna Carta in 2009 opgenomen op de Werelderfgoedlijst van documenten.