De VSB Poëzieprijs is idé prijs voor Nederlandstalige poëzie en bekroont de beste Nederlandstalige dichtbundel. NU.nl stelt in samenwerking met Poetry International de vijf genomineerden voor. Deze week: Hester Knibbe.

In weerwil van de titel gaat het Hester Knibbe in deze bundel juist om mensen, en om alles wat menselijk maakt: liefde, twijfel, angst, en de wil tot weten die ons uit het paradijs verjoeg.

In zuivere, vloeiende gedichten brengt Knibbe de rituelen in kaart waarmee we onze kwetsbaarheid trachten te bezweren en de wereld vergeefs trachten in te dammen.

Verwijzingen naar de actualiteit krijgen een existentiële lading in een context van antieke en Bijbelse verwijzingen. Zo geeft de mythische geschiedenis zin aan de menselijke worsteling met angst en schaamte. 

Hester Knibbe leest een van haar gedichten voor
Hester Knibbe leest een van haar gedichten voor

Hoogtepunt

De uitreiking van de prijs is traditioneel het eerste hoogtepunt van de Poëzieweek en vindt dit jaar plaats op 28 januari in de Kunsthal Rotterdam.

De jury van de editie 2015 bestaat uit NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch, taalwetenschapper Yra van Dijk, VRT-presentatrice Ruth Joos, dichter Peter Theunynck en dichter en prijswinnaar van vorig jaar Antoine de Kom.

Zij nomineerden uit 107 ingezonden titels de dichtbundels Vlinderslag van Piet Gerbrandy, Ik trek mijn species aan van Sasja Janssen, Archaïsch de dieren van Hester Knibbe, Mens dier ding van Alfred Schaffer en Wij totale vlam van Peter Verhelst.