Een kinderbijbel uit 1720 is vanaf donderdag te zien in het Historisch Museum in Ede. Daar gaat de tentoonstelling Het Boek der Boeken open.

Kinderbijbels verschenen vroeger bij wijze van leesboekje; ze waren bestemd om kinderen te leren lezen.

Het museum in Ede toont ook zogenoemde prentbijbels, die gemaakt werden voor mensen die helemaal niet konden lezen.

Er zijn ook heel oude en zeer bijzondere bijbels bijeengebracht, zoals het psalmboek van Marnix van Sint Aldegonde en de waterproofbijbel, die onder alle omstandigheden te gebruiken is.

De expositie duurt tot en met 6 april 2015. In die tijd zijn er ook taxatiedagen voor oude bijbels.