De eerste Nederlandse vertaling van de roman Jozef en zijn broers van Thomas Mann (1875 - 1955) is woensdagmiddag in de Singelkerk in Amsterdam gepresenteerd.

Het werk bestaat uit vier delen: De verhalen van Jaäkob, De jonge Jozef, Jozef in Egypte en Jozef de Voorziener, en beslaat 1344 bladzijden.

Jozef is de oogappel van zijn vader, en zijn broers hebben een hekel aan hem. De fantasierijke Jozef vertelt zijn broers over een droom, waarin zij voor hem moeten buigen. Kort daarop nemen de broers wraak en verkopen Jozef als slaaf aan een handelaar, die hem meeneemt naar Egypte.

Daar werkt Jozef zich op tot een man van aanzien, en veel later zullen zijn broers naar Egypte gaan om graan te moeten kopen, en bij hem belanden. Als zij hem herkennen, volgt een emotionele hereniging.

Mann volgt in zijn roman het Bijbelse verhaal over Jozef op de voet, en hij verdiept het met vertellingen over de oude Egyptenaren, Babyloniërs, Perzen, Grieken en uiteraard de joden. Jozef en zijn broers bevat een schat aan informatie over deze oude beschavingen, hun religies en hun mythologieën.

Mann is twee maal naar Egypte en het Midden-Oosten gereisd om de cultuur en het landschap in zich op te nemen. In het verhaal van Jozef in Egypte zag hij parallellen met Europa - barbaarse praktijken naast een hoge, beschaafde cultuur.

Tegenwicht

Mann schreef de roman van 1933 tot 1943, een tijd die hij rijp achtte voor een nieuwe mythe als tegenwicht voor de nazi's die op dat moment hun verwerpelijke mythe aan het creëren waren. Het was een rol die hij eerder als schrijver op zich heeft genomen: de Eerste Wereldoorlog betekende een ommekeer in zijn wereldlijke beschouwing en was van grote invloed op zijn roman De Toverberg (1924).

Met Jozef en zijn broers wilde Mann de humanisering van de mythe tot in de haarvaten van de taal vervatten, en de roman is doortrokken van wijsheid, vergevingsgezindheid en humor. Jacobine Geel, een van de sprekers deze middag: "Mann heeft het verhaal het verhaal gelaten, zelfs nog meer verhaal dan het oorspronkelijke verhaal uit de Bijbel. Het prikkelende is dat Jozef zich personage in een verhaal weet." Jozef en zijn broers wordt beschouwd als een van de grote meesterwerken uit de wereldliteratuur.

De vertaling van Thijs Pollmann werd begeleid door een redactie van Mann-deskundigen bestaande uit Henri Bloemen van de Katholieke Universiteit Leuven, en Theo Kramer van de Universiteit van Amsterdam