De Duitse oud-bondskanselier Helmut Kohl is er niet in geslaagd de publicatie van een biografie te voorkomen. De rechter wees donderdag in kort geding een verschijningsverbod van het boek van schrijver Heribert Schwan af. 

De vroegere bondskanselier heeft direct beroep aangetekend.

Schwan putte voor zijn boek onder meer uit gesprekken die hij met Kohl had. Daarin laat de man die van 1982 tot en met 1999 bondskanselier was, zich laatdunkend uit over partijgenoten als de huidige bondskanselier Angela Merkel.

Kohl zegt dat Schwan hem heeft beloofd dat hij bepaalde delen van de gesprekken vertrouwelijk zou behandelen.