De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) wordt per 2015 onderdeel van de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. 

Daarover hebben de Nederlandse Taalunie, de Koninklijke Bibliotheek, de nationale bibliotheek van Nederland, en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een akkoord gesloten, zo meldt de Nederlandse Taalunie dinsdag.

De KB draagt vanaf 2015 zorg voor de website van de DNBL waarin ruim 11.000 gedigitaliseerde boeken en tijdschriften zijn opgenomen uit de Nederlandstalige literatuur, taal- en cultuurgeschiedenis.

De DBNL, die nu als zelfstandige stichting bestaat, wordt daardoor toegankelijker en beter gewaardborgd voor de toekomst, aldus de Taalunie. "In de toekomst zal de databank van de DBNL bijvoorbeeld ook via openbare bibliotheken kunnen worden geraadpleegd", zegt een woordvoerder. Nu is de collectie alleen via de site beschikbaar.

Het rechtenvrije materiaal in de DBNL wordt ook opgenomen in de databank van de website Delpher.nl, waarmee materiaal uit de digitale collecties van wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen kan worden opgevraagd.

Daarnaast heeft de digitale bibliotheek het plan om de collectie jaarlijks uit te breiden met circa 250.000 pagina’s tekst. Daarbij zal de komende tijd een extra accent liggen op Vlaams werk, om het aandeel van de Vlaamse literatuur meer in verhouding te brengen met het Nederlandse werk.