Tot nu toe zijn er driehonderdduizend jeugdboeken gedownload via de app VakantieBieb. 

De boeken maken deel uit van de gezamenlijke Nederlandse bibliotheken.

Volgens Diederik van Leeuwen van Stichting Bibliotheek.nl is het niet verwonderlijk dat kinderen steeds meer digitaal gaan lezen ''gezien het gemak waarmee zij met tablets en smartphones omgaan''. Lezen in de zomer is belangrijk om het leesniveau van kinderen op peil te houden, weet de stichting.

De meest geleden jeugdtitels in de VakantieBieb zijn Het leven van een loser van Jeff Kinney, De regels van Floor van Marjon Hoffman, De verschrikkelijke badmeester van Jozua Douglas, Hup Fien! van Harmen van Straaten en De wilde kippen club van Cornelia Funke.

De VakantieBieb loopt nog tot en met 31 augustus en biedt naast kinderboeken ook leesvoer voor volwassenen.

Stichting Bibliotheek.nl ontwikkelt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in samenspraak met de openbare bibliotheken de digitale bibliotheek. De VakantieBieb-app maakt hier deel van uit.