Een veiling met gesigneerde boeken, foto's en bibliofiele uitgaven van de in 2002 overleden schrijver Boudewijn Büch heeft woensdagavond in totaal ruim 10.000 euro opgebracht. 

Een kavel met vier kleine post-it-briefjes die Büch schreef aan zijn toenmalige liefde, Pauline Drost, bracht 120 euro op.

Voor een door Büch geschreven envelop gericht aan Mick Jagger, die door Büch werd gebruikt als illustratie op de achterflap van het boek Brieven Aan Mick Jagger, had een bieder maar liefst 550 euro over.

De hoogste opbrengst was voor een zeer luxe versie van het boek Het Dolhuis, dat in 1987 door boekbinderij Phoenix werd ingebonden. Het unieke boek bracht negenhonderd euro op, bijna het dubbele van de verwachte opbrengst.

Een genummerd exemplaar van De Verzamelde Gedichten van Büch, met een oplage van 150 stuks, bracht driehonderd euro op. Een gesigneerde eerste druk van Büchs succesvolste boek De Kleine Blonde Dood wisselde voor 250 euro van eigenaar.

Verzamelaar

Veilingmeester Heine Scholtens van Catawiki was na afloop erg tevreden met de opbrengst van de veiling van de 85 voorwerpen.

"Büch was natuurlijk zelf een enorme verzamelaar. Het is daarom dan ook bijzonder dat zijn werken nu zelf verzamelobjecten zijn geworden. De post-it-briefjes waren zeer gewild en er werd dan ook door verschillende echte Büch-verzamelaars op geboden."