Jonge Amerikaan zoekt bewijs dat hij de erfgenaam is van een steenrijke Britse patriciër. Het bloed kruipt, want al spoedig vloeien heden en het verleden ineen tot een parallel verhaal. 

Een jonge Amerikaan, Tristan Campbell, is net afgestudeerd als hij notariële post krijgt uit Engeland. Hij zou de erfgenaam zijn van de puisant rijke Britse Ashley Walsingham, die kort na de Eerste Wereldoorlog bij een klimexpeditie op de Mount Everest is omgekomen.

In het testament is bepaald dat Tristan bewijsmateriaal moet opsporen waarmee hij kan aantonen dat hij een nazaat is van Ashley en Imogen Soames-Andersson, die een korte verhouding met elkaar hebben gehad. 

Intrige

Deze intrige is het vertrekpunt voor een verhaal dat zich beurtelings in het heden en in het verleden afspeelt. In het verleden staat Ashley op het punt zijn vaderlandse plicht aan het front te vervullen, als hij kennismaakt met Imogen. Hun affaire wordt hier niet verbeeld als een sprookje van twee soulmates, maar als de universele strijd tussen de behoudende, de vrouw, en de roekeloze, de man.

Zij eist van hem dat hij zijn individuele recht aanspreekt (op leven) en niet naar het strijdfront te gaan, hij ziet zichzelf als individu dat zich heeft te schikken in de onontkoombare plicht, ongeacht de gevolgen.

Go exploreert dit gegeven tot in de haarvaten, ook als Ashley al naar het front is. In brieven en gesprekken doorloopt hij het hele spectrum van hun tegenstrijdige opvattingen en welke gevolgen dat voor hun leven heeft. Aangezien de twee maar één week samen hebben gehad, kan de auteur de theoretisch volmaakte liefde in stand houden en doorfilosoferen over beider standpunten - in de loopgraven, in Engeland, in afgelegen Zweedse eilanden, want Go maakt ook in geografisch opzicht heel wat kilometers.

Oorlog

Het is een teken aan de wand dat Ashley, nadat hij de oorlog heeft overleefd, niet naar Imogen terugkeert maar de uitdaging met de Mount Everest aangaat.

Het verhaal van hun relatie wordt doorsneden met hoofdstukken over Tristan in het heden, die het volhardende chromosoom van zijn overgrootvader lijkt te hebben geërfd. De jonge Amerikaan bijt zich vast in de zaak om bewijsmateriaal te vinden, en hij valt tijdens zijn Europese rondreisqueeste voor een Frans meisje. Dat Go van hun situatie een parallelle beleving maakt als bij Ashley en Imogen, is wel iets te veel van het goede.

Maar de roman vertoont zeker de epiek van The English Patient, met de oorlog als splijtzwam, de grandeur van het oude Europa in sepiatinten, de grondige literaire reis langs de morele kaders van de liefde, loyaliteit en individualisme en de landenrijke omzwervingen. De onverbiddelijke tijd is boeiend tot het eind, mede dankzij de uitstekende vertaling.

De onverbiddelijke tijd verschijnt bij Uitgeverij De Bezige Bij. Vertaald door Aleid van Eekelen-Benders en Annelies Jorna.