Een op de vijf vaders leest nooit voor en beschouwt de leesopvoeding van hun kinderen volledig als taak voor de moeder.

Dat is de conclusie van een recent onderzoek van GfK onder duizend ouders, in opdracht van KVB-SMB.

14 procent van de vaders geeft aan dat zij thuis het meeste met de leesopvoeding van hun kinderen bezig zijn, tegen 61 procent van de moeders.

Uit eerder onderzoek zou zijn gebleken dat de rol van de vader zeer belangrijk is bij de leesopvoeding.

Kinderen tussen de zeven en vijftien jaar oud die hun vader zien lezen, kiezen er zelf ook vaker voor om te gaan lezen. Daarnaast zouden vaders dikwijls creatiever voorlezen. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat ouders van jonge kinderen lezen en voorlezen de belangrijkste activiteit vinden als het gaat om de ontwikkeling van hun kind. Belangrijker dan buiten spelen en knutselen.

KVB-SMB bestaat uit de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak en de Stichting Marktonderzoek Boekenvak.