Beeldschoon geïllustreerd boek over de anatomie van de vogel. De 385 tekeningen met begeleidende teksten is een kunstwerk voor op de koffietafel. 

De ontvederde vogel is een werk van kennis en passie. Katrina van Grouw heeft de kunstacademie gedaan en ornithologie gestudeerd, en is zeven jaar werkzaam geweest voor Natural Museum of History.

De eerste tekening maakte ze een kwart eeuw geleden. Haar toenmalige model was het skelet van een eend.

De maanden die zij samen in een atelier met haar tekenspullen en de eend doorbracht, heeft ze verlevendigd door het skelet een naam te geven: Amy. Het boek is aan Amy opgedragen.

Kribbig

Deze persoonlijke toets heeft Van Grouw in de daaropvolgende jaren bij het maken van haar tekeningen gehandhaafd. In de illustraties van de anatomie van pinguïns, aalscholvers, genten en hoentjes herken je de uitstraling van hun karakter.

Zelfs ontvederd zijn deze vogels trots, eigengereid of kribbig, alsof ze beledigd waren door het lange poseren. Die associaties worden versterkt door de fonkelende ogen waarmee Van Grouw her en der de schedeltjes heeft getooid.

Bovendien hebben vele vogelillustraties de houding die hen bij leven typeerde. Een scharrelend hoentje, een duikelende pinguïn, of de fier uitdagende, ietwat spookachtige verschijning van een pauw met gespreide veren, die voor het coverbeeld is geselecteerd.

De karakteristiek gekleurde verenpracht van de  pauw is in dit boek ingetogen en transparant grijs-wit verbeeld, geheel in sfeer van de kunst van de anatomie, als uit een ornithologische Hades.

Terra incognita

Zulke prachtige illustraties, die doen denken aan de - in kunstzinnig opzicht - meest getalenteerde biologen uit het ontdekkingstijdperk van de terra incognita, stelen de show.

Maar de begeleidende teksten van Van Grouw doen niet onder voor het beeld. Haar toelichting over het waarom van spitse snavels, lange vleugels of korte nekjes is helder, en aangevuld met anekdotische vertellingen, soms gelardeerd met droge humor tussen de regels door.

De ontvederde vogel is wars van jargon en daarom ook niet alleen interessant voor bird nerds, ornithologen of specialisten op dit domein. Dankzij de hoog kwalitatieve stijl van de tekeningen, in combinatie met de toegankelijke tekst, doet deze encyclopedie van ontvederde vogels niet onder voor boekwerken met hun kleurig gevederde evenknieën.

Je zou een vliegje op de muur willen zijn als Katrina van Grouw met Judith Schalansky, en haar in stijl overeenkomende Atlas van afgelegen eilanden, met elkaar in gesprek zouden gaan.

Uitgeverij Tirion

Vertaling en productie Nederlandse editie: Ger Meesters