Het Groene Boekje wordt hanteerbaarder. Er gaat een streep door een flink aantal eenvoudige woorden waarvan de spelling niet ter discussie staat.

Per saldo wordt de lijst van ongeveer 100.000 tot 50.000 woorden teruggebracht. We richten ons meer op de woorden waarvan de spelling een probleem vormt", aldus Johan Van Hoorde van de Taalunie. Een van de meetinstrumenten daartoe is de digitale versie van het boekje, die sinds tien jaar op internet kan worden geraadpleegd.

“Duizenden mensen maken van deze zoekmachine gebruik, daardoor hebben we een goed beeld van welke woorden wel en niet opgezocht worden”, zegt Van Hoorde. “Ons doel is om gebruikers makkelijker de moeilijke woorden te laten vinden.”

Daarbij stelt Van Hoorde dat naar sommige makkelijke woorden nooit gezocht wordt. Deze woorden verdwijnen waarschijnlijk in de nieuwe versie van het Groene Boekje. “Het zou dan kunnen gaan om woorden als 'aalkorf’ of 'kaar’, maar dat is nog niet helemaal zeker.” De samenstellers van de Woordenlijst bekijken nog of er aparte lijsten van bepaalde woorden in het boekje kunnen worden opgenomen, hetgeen de toegankelijkheid verbetert.

Okseltruitje

Tegelijkertijd wordt de Woordenlijst Nederlandse Taal uitgebreid met Nederlandse woorden die in Suriname en het Caribische gebied worden gebruikt. Het Nederlands wordt daar ook als officiële taal gevoerd. “Woorden die in Suriname voorkomen, worden niet evenveel gebruikt in Nederland. Een voorbeeld daarvan is 'okseltruitje’ wat T-shirt betekent.

De komende maanden wordt gekeken welke woorden precies worden weggehaald en worden toegevoegd. “Op z’n vroegst is de nieuwe lijst aan het einde van 2014 bekend”, zegt Van Hoorde.

Het nieuwe Groene Boekje verschijnt medio oktober volgend jaar. Deze editie, waarin de spellingsregels niet worden gewijzigd, is tien jaar geldig, tot en met 2025. Voor de uitgave is de Taalunie door middel van aanbesteding op zoek naar een nieuwe uitgever.