Nederlandstalige boeken komen maar moeilijk de grens tussen België en Nederland over. 

Dat staat te lezen in een rapport over het kwakkelende 'grensverkeer', geschreven door boekeneconoom Carlo Baelen in opdracht van de Nederlandse Taalunie.

"in België en Nederland kiezen boekhandel, bibliotheek en media voor 'eigen auteursvolk", stelt de Nederlandse Taalunie.

"Er is te weinig promotie, nieuws en kritiek over boeken van over de grens in de media en ook in de etalage treffen lezers te weinig boeken uit het andere deel van het taalgebied aan. Kopers, lezers en leners kiezen bijgevolg dan ook vaak uit wat hun wordt aangeboden."

Ontwikkeling

Uit het rapport blijkt dat de aandacht van media voor literatuur in de twee landen zich in tien jaar ontwikkeld heeft, maar niet naar een evenredige verdeling. 

Terwijl Vlaanderen een kleine 30 en Nederland ongeveer 70 procent van de boeken produceert, is de aandacht voor Vlaamse auteurs in Nederlandse media slechts van 10 naar 18 procent gestegen en hebben Vlaamse kranten en tijdschriften steeds meer aandacht voor de ‘eigen’ auteurs: van 46 naar 52 procent.

Onderwijs

Dat het aanbod het leesgedrag beïnvloedt, blijkt ook in het onderwijs. "Zowel Vlaamse als Nederlandse leerlingen kiezen hun 'eigen' auteurs voor verplichte lectuur. Vlaamse lezers kiezen wel opvallend meer voor Nederlandse auteurs (45 procent van ingeleverde verslagen) dan Nederlandse jongeren voor Vlaamse auteurs (9 procent)."

Dat Vlamingen meer Nederlandse auteurs lezen dan omgekeerd het geval is, blijkt ook uit de importcijfers. Volgens het rapport is het aandeel van Nederlandse import in Vlaanderen 60 procent, terwijl de import in Nederland vanuit Vlaanderen slechts 5 procent bedraagt.