Nederland krijgt een centrale digitale bibliotheek. Dat heeft de ministerraad besloten, zo laat minister Jet Bussemaker (OCW) vrijdag weten.

De uitleenservice zal worden ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek en is onderdeel van de nieuwe Bibliotheekwet. Bussemaker heeft het wetsvoorstel ter beoordeling naar de Raad van State gestuurd. Vanaf 2015 moet de wet ingaan.

Met de centrale uitleen wil Bussemaker invulling geven aan een groeiende behoefte aan e-books en voorkomen dat allerlei bibliotheken zelf e-books gaan uitlenen. Dit brengt hoge kosten voor uitleenrechten met zich mee.

Uiteindelijk wil ze naar een landelijke bibliotheekpas, waarmee ook digitaal geleend kan worden.

Tegenover NU.nl laat ze weten niet volledig op digitaal over te willen gaan. "Dat zou ten koste gaan van mensen die fysiek willen lezen. Bijvoorbeeld ouderen of slechtzienden. Of jongeren die prentenboeken willen lezen."

Papieren boek

Volgens Bussemaker zal het papieren boek altijd blijven bestaan. "Mensen houden er van om een boek vast te houden, net als dat mensen een fysieke krant willen vasthouden", aldus de minister.

In de wet zijn verder uitgangspunten en waarden vastgelegd waar een bibliotheek aan moet voldoen. Ze stelt dat de taak van de bibliotheek de laatste jaren enorm is veranderd. 

"Een bibliotheek is tegenwoordig veel meer dan een verzameling boeken en kranten. Het is een plek waar gestudeerd wordt, waar buurtbewoners elkaar ontmoeten, waar kunst en cultuur te zien is."

Gemeenten

Ook worden gemeenten verplicht om voor sluiting van een bibliotheek afspraken te maken met andere gemeenten over toegang tot hun bibliotheek. 

Deze verplichting komt na een advies van de Raad voor Cultuur. Die zei te vrezen voor de gevolgen voor de kleine bibliotheek als er stevig wordt ingezet op digitalisering.