Taalwetenschappers hebben een nieuw stuk proza van William Shakespeare ontdekt aan de hand van zijn spelfouten. 

Enkele passages die na de dood van schrijver Thomas Kyd zijn toegevoegd aan het 16e-eeuwse toneelstuk The Spanish Tragedy, blijken te zijn geschreven door Shakespeare.

Het slordige taalgebruik in de 325 toegevoegde regels verraadt de identiteit van de beroemde Britse toneelschrijver. Dat meldt onderzoeker Douglas Bruster van de Universiteit van Texas in het wetenschappelijk tijdschrift Notes and Queries.

Bruster vergeleek de spelling van de betreffende regels met de spelling van Shakespeare in het toneelstuk Sir Thomas Moore.

Fouten

Hij stuitte op opvallend veel overeenkomstige fouten. Zo worden woorden in dezelfde zin soms op verschillende manieren (verkeerd) gespeld. Dat was een bekende gewoonte van Shakespeare. Het woord 'alley' schreef hij bijvoorbeeld soms als 'allie' en even verderop in dezelfde zin als 'allye'.  

Verder had Shakespeare de gewoonte om werkwoorden in de voltooid verleden tijd, zoals 'wrapped' en 'blessed' te spellen als 'wrapt' en 'blest'. Ook deze fouten komen terug in de toegevoegde passages van The Spanish Tragedy.

Bewijs

De bijdrage van Shakespeare aan het toneelstuk wordt al lange tijd vermoed. "Maar dit is het overduidelijke bewijs dat we nodig hebben", verklaart Douglas Bruster op de nieuwssite van de Universiteit van Texas.

"We identificeren niet elke dag een nieuw schrijfsel van Shakespeare, dus dit is een spannend moment", aldus de onderzoeker.

Een deel van het door Shakespeare geschreven proza, de tekst van het grievende personage Hieronimo, is hier te lezen.