Ontbering krijgt een nieuwe dimensie in deze roman van Carrasco. Een jongen moet onder schrijnende condities overleven in het Spanje van niet eens zo lang geleden.

De jongen is op de vlucht voor mensen die hem aan allerlei wreedheden hebben onderworpen. Om aan hen te ontkomen, sleept hij zich onder een verzengende zon door het dorre landschap, met amper iets te eten.

Als hij niet de oude geitenhoeder tegen het lijf was gelopen, was hij als een uitgedroogd karkas geëindigd.

De jongen en de geitenherder, die een stilzwijgende alliantie aangaan, bewegen zich met de kleine kudde geiten van de ene waterput naar de andere. De dagindeling geschiedt volgens het invullen van de basale levensbehoeften, vragen worden niet gesteld. 

Laatste daad

Zonder er woorden aan te wijden, is het duidelijk dat de herder een laatste daad op deze aarde wil stellen door zich over het joch te ontfermen. De oude man moet daar een hoge prijs voor betalen als de achtervolgers van de jongen het tweetal op het spoor komen.

De leider van deze volgposse wordt met 'rechter' aangeduid, een machtige positie waarin hij zich buitensporige wreedheden kan veroorloven.

Met rechteloosheid troef, kan eenieder op dit desolate stukje aarde zich naar eigen believen gedragen. En weinig mensen houden dan de moraal overeind. Want ook als de jongen alleen op pad wordt gestuurd om water te halen in een spookdorp, trapt hij in de val van een achtergebleven dorpsbewoner, die ook al geen nobele bedoelingen met hem heeft.

Debuut

De vlucht is de debuutroman van Carrasco, die afkomstig is uit het barre Spaanse gewest Extremadura en daar ongetwijfeld de beeldrijke beschrijving uit heeft geput. Hij werkt met naakte personages, die elke verzachtende nuance worden ontzegd.

In dit onbarmhartige landschap vervalt de een in nietsontziende overlevingsdrift, de ander bewaart de medemenselijkheid nog als hij danig op de proef wordt gesteld. Het is een bijna bijbelse vertelling, waarin dat mededogen het meest duurzaam uitpakt. Daarmee heeft de auteur zijn persoonlijke signatuur aan deze roman gegeven.

Uitgeverij Meulenhoff, Vertaling Arie van der Wal