Roman uit China, die zich afspeelt in de nadagen van de Culturele Revolutie. Centraal staan de zusjes Yumi, Yuxiu en Yuyan. 

In het binnenland van China geniet de vader van Yumi, Yuxiu en Yuyan een bevoorrechte functie als partijsecretaris. Wat hij precies doet in die hoedanigheid houdt de auteur - die de ironie niet schuwt - in het midden.

Over 's mans seksuele escapades met zo ongeveer alle vrouwen in het dorp, komen we daarentegen alles te weten. 

Seksualiteit speelt een belangrijke rol in deze roman. Seks uit lust, maar ook uit on- en overmacht, en seks als middel om het doel te bereiken.

Verder heeft men als gewone burger niet zoveel drukmiddelen of ander vermaak op het platteland van China. Het platteland waaraan de zusjes, zoveel wordt duidelijk, trachten te ontkomen. Wie zich aan het dorpsleven weet te onttrekken, wordt benijd.

Delen

De roman is opgebouwd in drie delen, in elk deel speelt een zusje de hoofdrol. Feiyu beschrijft hun pogingen om aan de man te komen of om werk te vinden, of een bepaalde positie te verkrijgen bij bloedverwanten die beter gesitueerd zijn.

Hun hoofdmotief is identiek: ze willen in de stad voet aan de grond krijgen en overleven. De stad biedt tenminste nog enkele mogelijkheden om emancipatoire onafhankelijkheid te verkrijgen.

Op het platteland valt aan de mannendominantie niet te ontkomen. Een brute serieverkrachting van twee jonge meisjes is schandelijker voor de meisjes dan voor de daders.

De lustige partijsecretaris baart zeven dochters voordat hij eindelijk prijsschiet en een zoon krijgt, waarna hij prompt niet meer naar zijn echtgenote omkijkt. Feiyu schrijft er sober over, zonder emoties sterk aan te zetten, als om te onderstrepen dat dit de manier is waarop de dingen daar zijn geregeld.

Beeld

Zijn ingetogen stijl geeft desondanks een gedetailleerd beeld dat in veel opzichten overeenkomt met het beeld dat er bestaat: de wat mystieke, ondoorgrondelijke houding van de Chinezen. Drie zussen biedt in dezen weinig meer, want er is eenvoudigweg te weinig tijd voor emoties en levensvragen.

We volgen Feiyu’s personages vanuit hun perspectief op het leven, waar die innerlijke worstelingen uitblijven. Emoties zijn vooral reacties op hun slagen cq falen het lot naar hun hand te zetten.

Uitgeverij De Geus 
Vertaling Yves Menheere