Roman over het leven van een Nederlands gezin met acht kinderen in de Achterhoek. Geestig, anekdotisch en zo Hollands als een gezouten haring in acht stukjes.

Hugo Hoes groeide op in een gezin als op een sepiafoto, met zoveel broers en zussen dat er weleens eentje over het hoofd werd gezien. "Oh, verhip, waar is Frits - is die in het zwembad achtergebleven? Nou, eerst koffie, dan gaan we hem straks wel halen."

Die ontspannen houding van ouders naar kinderen in Hoes’ roman roept nostalgische gevoelens op. Het stamt uit een andere tijd, toen Raden maar van Kees Schilperoort nog hot was, een radiospelletje waar Hoes' moeder net zo tuk op was als op de boodschappenwagen van de SRV-man.

Een tijd waarin grote badlakens nog toekomstmuziek waren en broers en zussen elkaars kleren afdroegen in volgorde van groeistuipen en lengte.

Kwak zuurkool

Hoes’ vader heeft volgens goed gebruik in een kleine gemeenschap een reeks verantwoordelijkheden: onderwijzer, voorzitter van vereniging zus en aanvoerder van sportteam zo.

Hij had ook een speciaal talent om zijn kinderen onbedoeld voor schut zetten, zoals met een pan zuurkool naar het openbare zwembad komen - het was immers uitgesloten dat de acht Hoesjes geld meekregen voor spannende snacks als ze trek kregen.

Moeder Hoes schudt haar hoofd maar laat haar man begaan, want er was nooit reden tot paniek. Wat kan er nou gebeuren in zo’n Hollands dorp in de Achterhoek in de jaren 60 – 70? Als pa niet met de voltallige kinderschaar terugkeert is er geen nood aan de man.

De pestkoppen van toen zijn kaliber kinderboek, een tand door de lip na een valpartij geneest wel weer. De kinderziel was nog niet zo teer of te pletter gediagnosticeerd met acroniemen.

Janboel

Fijne familie is geen diepgravende studie over de dramatiek van een groot gezin, maar een prettig verslag vol humor en de aha-erlebnis. Die humor is soms bij het melige af (de afkorting van Katholieke Volkspartij, KVP, werd verbasterd tot 'Kan Veel Poepen') maar als zulke gebbetjes in de juiste context worden gezet, kun je niks anders dan mee giechelen.

En Hoes weet met soepele pen die context te creëren. Het is makkelijk in te denken hoe dat ging in deze Hoese janboel van tien man in één huis, met hun tragiekjes, kwajongensstreken, stille wateren en levendige drukte.

Uitgeverij Thomas Rap