Goed onderbouwde thriller over perverse excessen. Een vrouwelijke rechercheur speurt samen met een geleerde professor naar een gekidnapt jong meisje.

Dat De professor een ‘aanklachtsthriller’ zou zijn tegen de perversiteiten van de 21ste eeuw, zou overdreven zijn. Perversiteiten hebben nu eenmaal altijd deel uitgemaakt van de mensheid. Maar de vorm die seksuele aberraties met de moderne middelen kunnen krijgen, wordt hier door Katzenbach intelligent neergezet.

De intelligente, sterke plot is mede te danken aan de keuze voor de universitaire professor als een van de centrale personages, omdat hij een belangrijke rol vervult in het onderzoek naar een verdwenen meisje van zestien. Op de dag dat bij hem een ongeneeslijke neurologische afwijking is vastgesteld, was hij de enige getuige van de ontvoering van deze Jennifer. Daarmee kreeg hij een sterk motief aangereikt om zijn resterende tijd nuttig te besteden aan het redden van een individu wier leven in feite nog moet beginnen.

De lezer komt al in het beginstadium te weten wat het lot is van Jennifer; ze is nummer vier in een reeks verdwijningen. Het zijn steeds jonge meisjes die slachtoffer zijn van een pervers paar: een man en een vrouw die een griezelige manier ontwikkelden om de kwetsbaarheid van hun prooi in klinkende munt om te zetten. Wereldwijd betalen mensen graag grof geld voor kwetsbaarheid dus voor machtsgevoel.

Slim, slim

De rechercheur, de alleenstaande moeder Terri, is eveneens uit het snuggere hout gesneden. Haar intelligentie, in combinatie met die van de professor, vormt een spannende tegenpool voor het vernuftige misdadigerskoppel. Als klap op de vuurpijl is ook Jennifer een slimmerik, wat leidt tot het volgende raadsel: haar slimheid verergert haar lot maar verlengt haar leven – rara hoe zit dat.

Tikje curieus

Dit soort plots zijn een bedreven auteur als Katzenbach toevertrouwd. Hij heeft het gegeven van kwaadaardig machtsspel en moderne middelen tot een suspensevolle thriller weten om te smeden, wat gek genoeg tegelijk een curieus smetje op dit geheel is. Het gaat er immers om hoe bedorven sadisme als entertainment wordt ingezet, terwijl een thriller stiekem ook entertainment is en dan nog puik entertainment ook. Verboden vrucht.

Uitgeverij A.W. Bruna, vertaling Ed van Eeden