AMSTERDAM - Literaire tijdschriften kunnen in Nederland blijven verschijnen door een samenwerking van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nederlands Letterenfonds.

In totaal wordt 100.000 euro beschikbaar gesteld voor enkele literaire bladen, lieten de fondsen dinsdag weten.

Drie 'talentvolle redacties' van literaire tijdschriften kunnen plannen indienen hoe ze zich gaan richten op een hoogwaardige inhoud en ontwikkeling op het gebied van internet en publieksbereik.

Het initiatief bestaat uit twee delen. Daarbij staat "de (ontwikkeling van de) digitale verschijningsvorm" aan de basis. Dat deel wordt gefinancierd vanuit de regeling Digitale Literaire Projecten van het Letterenfonds.

Vanuit het Cultuurfonds worden daarnaast "innovatieve plannen op het gebied van publieksbereik (live, debat, festival, papier) en het bereik van nieuwe lezers" gesubsidieerd.

Arnon Grunberg

Staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra besloot eerder de subsidies voor de papieren nummers van literaire tijdschriften per 1 januari 2013 te beëindigen. Schrijver Arnon Grunberg deed onlangs in de Volkskrant een oproep een bedrag te schenken aan literaire tijdschriften.

De twee fondsen besloten hierop hun krachten te bundelen. Literaire tijdschriften zijn volgens de fondsen ''podia waar (on)bekend talent kans krijgt te publiceren, waar essayisten en wetenschappers hun gedachten slijpen en waar lezers via vertalingen de internationale literatuur ontdekken''.

Oud en nieuw

Toch staan ze onder druk. ''Terwijl de werkdruk en de kosten voor redactie en uitgever stijgen, drogen de inkomsten op door bezuinigingen en recessie.''

Zo'n 12 literaire bladen verliezen hun subsidie. Voor het nieuwe initiatief kunnen zowel oudgedienden als nieuwkomers zich aanmelden.