Op haar huwelijksdag wordt een jonge bruid onthoofd. De rechercheur die de lugubere zaak onderzoekt, is een kruising tussen Sherlock Holmes & Dirty Harry.

Dave Gurney is dé shining star bij de NYPD, die zijn intense loopbaan verruilt voor een pastoraal bestaan met zijn vrouw Madeleine.

Gaandeweg blijkt die ommekeer meer haar idee te zijn dan het zijne, want als Gurney over de weilanden uitstaart, raakt hij niet overweldigd door de het kwinkeleren van de vogels en de snuffelneusjes van eekhoorns.

Een piepjonge, steenrijke bruid wordt onthoofd in het tuinhuisje op de dag die de mooiste van haar leven had moeten zijn. De Mexicaanse manus-van-alles die het tuinhuisje bewoonde, is sindsdien spoorloos verdwenen. Kat in ’t bakkie, denkt de NYPD. De moeder van de bruid, ontevreden over hun aanpak, haalt Gurney over de zaak nauwkeuriger te onderzoeken.

Reputatie

Gurneys reputatie als een combinatie van Sherlock Holmes en Dirty Harry is hem niet zonder reden aan komen waaien. Hij graaft, spit en delft, en binnen enkele dagen zet hij alle betrokken rechercheurs in hun hemd. Er blijkt veel meer aan de hand te zijn dan het oppervlakkige politieonderzoek tot nu toe heeft opgeleverd.

Voor de lezer betekent dat een aangenaam feestje met plotwendingen als een serpentinelint in een smakelijk decor.

Gurney peurt in de privélevens van steenrijke lui met geperverteerde hobby’s en hautain in de lucht gestoken neusjes, die allengs aan arrogantie inboeten naarmate Gurney doorwroet. En uiteraard zijn er de nodige conflicten met op hun pik getrapte collega’s bij de NYPD.

Prettig

Gurney is prettig als hoofdpersoon. Hij is onkreukbaar en laat zich geen knollen voor citroenen verkopen. Wie iets te verbergen heeft, ontkomt niet aan zijn spiedende ogen. Verdon geeft ook veel zendtijd aan de thuissituatie met vrouw Madeleine, die behoorlijk complex is. De twee beslist verliefde echtelieden komen door hun tegengestelde belangen vaak in botsing.

Wie de smaak van Gurney te pakken heeft gekregen – en geheid dat Sluit je ogen de verslavingsgevoeligheid stimuleert – kan direct door naar de volgende (Engelstalige) Gurney die net is verschenen, Let the devil sleep.

Ook in deze thriller staat Gurney aan de zijlijn, want wordt hij buiten het recherchekorps om ingeschakeld om een meisje bij te staan dat een documentaire wil maken over een reeks nabestaanden van een seriemoordenaar die nooit is gepakt.

Steken

Gurney ontdekt steken die het politiekorps heeft laten vallen. Maar daar blijft het niet bij. De vermeende plattelandsrust waarnaar Mevrouw Gurney zo verlangt, wordt ditmaal gesaboteerd door iemand die kennelijk niet ziet zitten dat de documentaire er ooit komt. Wederom onthaalt Verdon de lezer op een mengeling van fluitende kogels en zinderend speurwerk.

Verdon is een bovengemiddeld vliegveldprozaschrijver en zijn personages staan. Wel heeft hij bij vlagen de neiging nogal breedsprakig te zijn, vandaar dat zijn thrillers van die dikke pillen zijn geworden.

Anderzijds past die gedetailleerde stijl wel bij de analytische geest van Gurney, die zijn motto aan Nabokov lijkt te hebben ontleend die zwoer bij de ‘divine details’. Waar agenten falen omdat ze te kort door de bocht gaan, schittert Gurney met zijn precieze haarkloverij. Hij vangt er wel de schurken mee.

Sluit je ogen – Uitgeverij De Boekerij, vertaling Jeannet Dekker

Let the devil sleep – Penguin Books