DEN HAAG - CDA-leider Sybrand van Haersma Buma wil de financiële sector harder aanpakken. De 'moraal' en ''respect en zorg voor elkaar'', moeten snel terugkeren in de sector, vindt Buma.

Hij zei dat woensdag bij de presentatie van zijn boek Samen kunnen we meer.

Buma wil onder meer dat er een tuchtcollege komt voor als banken of bankiers zich niet houden aan de afspraken. Ook wil hij de persoonlijke aansprakelijkheid van bankiers uitbreiden.

Verder steunt Buma het voorstel van de Europese Commissie in Brussel om het manipuleren van de markt strafrechtelijk te gaan vervolgen.

Het CDA stelde eerder al voor om bonussen in de financiële sector te maximeren op 25 procent van het vaste salaris. Maar die bonussen moeten wat Buma betreft alleen worden gegeven bij de juiste prikkels en bij verantwoord maatschappelijk gedrag.

Nieuw moraal

Buma, sinds half mei leider van het CDA, pleit voor een ''nieuwe moraal''. Dat betekent: ''meer maatschappelijkheid, minder individualisme.'' De politiek moet in die omslag het voortouw nemen.

Buma's woorden roepen herinneringen op aan het pleidooi van zijn voorganger als CDA-leider, oud-premier Jan Peter Balkenende, voor meer normen en waarden.

Buma maakt zich zorgen over ontwikkelingen in de samenleving: ''De vervreemding, de verharding, de ik-cultuur, het gebrek aan respect. Zelfs in deze tijden blijkt dat de hoofdvraag niet is: hoe verdien ik mijn geld, maar hoe gaan we met elkaar om?''

Pleidooi

Hij hield een pleidooi voor het politieke midden en verweet de VVD in de richting van de PVV te kruipen. Aan de andere zijde van het politiek spectrum wordt de SP ''bijna gevolgd door de PvdA. De flanken worden sterker, terwijl het midden de oplossing moet bieden.''

Sywert van Lienden, het gezicht van jongerenbeweging G500, nam het eerste boekje van Buma in ontvangst. Hij zei dat het CDA van een machtspartij, na verschillende verkiezingsnederlagen, een ideeënpartij begint te worden.

CDA en D66 zijn hervormingspartijen in het midden die straks in de formatie de 'dealmakers' kunnen worden, voorspelde Van Lienden.

Boekpresentatie Buma