Fraai geïllustreerde, gebonden editie over de verborgen betekenis van de westerse schilderkunst door de eeuwen heen.

Wist u dat een papegaai een symbool van de wellust was? Of dat een krab op een schilderij duidt op onstandvastigheid, aangezien het bij deze schaaldieren nooit helder is of ze voor- of achteruit gaan?

Ah, en die slang die zich vier maal om het lichaam van het gebeeldhouwde model kronkelt, staat voor de vier seizoenen.

Deze wijsheid staat in Het boek der symbolen, een dik naslagwerk dat de sleutel biedt tot het beter begrijpen van kunst, met name schilderijen (aangezien er ook sculpturen en wandtapijten in staan). Van oudsher hechten kunstenaars aan objecten, dieren, kleuren en andere symboliek een bepaalde waarde toe, waarmee ze hun kunst meer zeggingskracht gaven.

Vertelwijze

Veel van deze – veelal – historische symboliek is door de eeuwen heen vergeten of uit zwang geraakt. Maar in de middeleeuwen is deze artistieke vertelwijze uit de oudheid in ere hersteld, vooral in het verbeelden van religieuze taferelen en om het onderscheid aan te geven tussen wat goed is en wat kwaad.

In de renaissance werd de klassieke cultuur herontdekt dankzij de vertaling van oude manuscripten en de uitvinding van de boekdrukkunst, waarmee de hervonden kennis in groten getale kon worden verspreid. Griekse en Romeinse mythologie vond in de 15de en 16de eeuw de weg naar de kunst, alsook de filosofie van Plato en de esoterische traditie uit de Hebreeuwse kabbala.

Museum

Maar het summum is om met dit boek een museum in te lopen om de proef op de som te nemen. Spreken schilderijen meer tot de verbeelding wanneer je de diverse elementen kunt duiden?

Eenvoudig antwoord: ja. In het museum de Hermitage hing drie schilderijen naast de Kruisafneming van Rubens een schilderij van een poelier die het mes in een pauw zette. Pauw = heerser (ondermeer). Expres zo opgehangen dus? Wie weet.

Met zo’n symbolenboek is het geen puzzeltocht, eerder een aanjager om nog eens extra te kijken. En dan nog een keer. Prikkelend prettig.

Uitgeverij Ludion