Kunstig opgezet fantasieboek voor alle leeftijden, deels geschreven en deels getekend, over een jongen en een meisje die in New York op zoek gaan naar nestwarmte.

Voor Selznicks eerste boek, De uitvinding van Hugo Cabret, week niemand minder dan regisseur Martin Scorsese van zijn gebruikelijke signatuur af om de fantasy-verfilming Hugo te maken.

Het boek was Selznicks ode aan de cinema vanuit de belevingswereld van een jochie, en Scorsese, met diverse documentaires over de filmgeschiedenis op zijn kerfstok, herkende die bezieling.

Selznick is zowel auteur als illustrator en hij combineert beide talenten voor zijn boeken. In Het wonderkabinet volgen we de lotgevallen van Ben, een jonge jongen die in New York beland en wiens verhaal is uitgeschreven.

Tegelijkertijd wordt het leven van Rose - zelfde stad, zelfde leeftijd, maar dan vele decennia eerder - verteld in tekeningen.

Nestwarmte

Ben woont sinds de vroegtijdige dood van zijn moeder bij zijn oom en tante. Op een dag ontdekt hij aanknopingspunt waar hij zijn vader zou kunnen vinden, wat hem naar New York brengt.

De jonge Rose woont in New York alleen met haar koele vader. Ze is bezeten van een mooie filmster die tijdschriftcovers en billboards siert, en glipt het huis uit om haar idool te ontmoeten.

Hun belevenissen vertonen voortdurend raakvlakken, met simultane onweersbuien, dromen, verlangens en locaties.

Bij laatstgenoemde gaat Selznick uitgebreid in op de ontstaansgeschiedenis van het Museum of Natural Science in New York, waar ze elk in hun eigen epoque tot de verbeelding sprekende artefacten ontdekken als dinosaurussen, de fameuze meteoriet en het planetarium.

Diepgang

Selznick is zowel een begaafd verteller als tekenaar. De zacht gearceerde zwart-wittekeningen, met hier en daar tekstborden als in een zwijgende film, hebben evenveel zeggingskracht als het uitgeschreven verhaal van de kleine Ben.

Het wonderkabinet is een geslaagde hybride roman, met twee ontroerende verhalen vol verrassingen en met veel diepgang, en een ontroerend slot waarbij decennia worden overbrugd en dat bij jong én oud een snaar zal raken.

Uitgeverij De Boekerij
Vertaling Gert van Santen