Strakke thriller met complot over de doemdriehoek van alle tijden: oorlog, geld en god.

Een onverschrokken journalist loopt rond in Irak om verslag uit te brengen over de oorlog en ontdekt een duistere miljardenhandel. Een jong meisje in Londen versiert zakenmannen om hen vervolgens te beroven.

Een Londense bankier verdwijnt van de aardbodem. In dezelfde stad bestrijdt een afgezwaaide rechercheur de desillusie over zijn loopbaan door zich om de jonge dievegge te bekommeren.

In Robothams universum betekent dit dat alles verband houdt met elkaar, en dat de lezer zich kan opmaken voor een meesterlijk uitgesponnen plot.

Visie

Een plot die niet alleen spanning biedt, maar tevens een intelligente visie op de internationale financiële geldstromen die zowel bovengronds als door ondergrondse riolen vloeien.

Met een complex verbindingssysteem daartussen, van dikke, dunne, zichtbare en onzichtbare pijpleidingen.

Robotham laat de lezer de spanning meebeleven door zijn personages heel dicht op de verhaallijn te houden. Zonder - afstandelijke - terminologie over het bankwezen en de zwart-witmoraal van clichématig onaantastbare hoge echelons.

De personages zijn actieve en passieve participanten die rondzeulen met brokjes informatie over deze geldstromen; schurken en slachtoffers, waaghalzen die winnen of te hoog grijpen, mensen die zaken proberen recht te zetten. Neergepend met een ‘it could happen to you’-gehalte voor extra realiteitswaarde.

Realiteitsgehalte

Want daar is Robotham een meester in, in dat realiteitsbesef. Zijn schets van hedendaags Irak en Londen geven De Afrekening een uitstekend verbeelde post-911-doem ondertoon, dat nog wordt versterkt door het gebruik van de tegenwoordige tijd.

Hoe leerzaam De Afrekening is qua feiten valt te bezien, maar de alom aanwezige paranoïde sfeer anno nu zit zondermeer knap in deze thriller verankerd.

Uitgeverij: Cargo
Vertaling: Joost Mulder