DEN HAAG - In Nederland hebben naar schatting 1,5 miljoen mensen problemen met lezen en schrijven. 

Aan deze groep besteedt de Stichting Lezen & Schrijven aandacht tijdens de Week van de Alfabetisering, die maandag begint.

,Mensen met lees- en schrijfproblemen kunnen niet volledig functioneren in de maatschappij'', zegt Paul Mosterd, directeur van de Stichting Lezen & Schrijven. ''Ze kunnen bijvoorbeeld geen bijsluiters van medicijnen lezen, hebben moeite met treinkaartjes kopen of met zich oriënteren op reis.''

Generatie

Het gevaar bestaat ook dat laaggeletterdheid doorgegeven wordt van generatie op generatie. ''Het is ontzettend belangrijk dat ouders hun kinderen al van jongs af aan voorlezen. Doen ze dat niet, dan beginnen de kinderen al met een achterstand aan hun schoolcarrière'', aldus Mosterd.

''Ik ken verhalen van kinderen die al een paar jaar oud zijn en dan pas voor het eerst een boek zien. Schrijnend.''

Schrijfachterstand

Ondanks de leerplicht in Nederland komen nog steeds te veel kinderen van school met een lees- of schrijfachterstand. ''Ze komen elke keer weer net met de hakken over de sloot. Krijgen steeds net een zesje.

Veel van hen denken dat ze na school het lezen en schrijven niet meer nodig hebben, kiezen voor een beroep waarin het volgens hen niet belangrijk is. Maar lezen en schrijven heb je altijd nodig, welk beroep je dan ook kiest.''