Roman gebaseerd op ware gebeurtenissen in Egypte eind 19de eeuw, over de spraakmakende reis van de Britse Lady Duff Gordon en haar kamermeisje Sally naar Luxor.

In 1860 vertrekt Lady Huff Gordon, vooraanstaand lid van de Londense society, naar Egypte. Ze lijdt aan tuberculose en volgens haar artsen zal het Egyptische klimaat een louterende uitwerking hebben.

Lady Huff Gordon wordt op deze reis vergezeld door haar kamermeisje Sally Naldrett, die door Pullinger als ik-persoon wordt opgevoerd.

Meisjes als Sally zouden heden ten dage een ander leven hebben. Dat ze haar meesteres dient staat buiten kijf - de acceptatie van het klassenverschil ziet er diep ingebakken -, maar op haar zeldzame vrije dagen begeeft ze zich naar het oudheidkundig museum om haar fantasie over exotische oorden de vrije loop te laten.

Vertelster

Het is het soort vertelster dat Pullinger creëert om dieper in te kunnen gaan op het verhaal en prachtige beschrijvingen te geven over de Nijl-reis naar Luxor en hun belevenissen aldaar. Door Sally’s ogen zien we Egypte eind 19de eeuw, dat nog onder bewind stond van Ottomaanse Turken en waar ingrijpende omwentelingen plaatsvinden.

De meest verstrekkende is de aanleg van het Suezkanaal, waarvoor van de gewone bevolking zware offers worden geëist. Lady Huff Gordon schrijft vanuit Luxor, waar ze zich heeft gevestigd, felle brieven naar haar thuisland over deze ontwikkelingen.

Kameraadschap

In Luxor ontstaat een bijna kameraadschappelijke band tussen de Lady en haar kamermeisje, aangevuld met de jonge Egyptische dienaar Omar.

De vrouwen adapteren in eerste instantie uit praktische overwegingen de Egyptische levensstijl. Ingegeven door de hitte worden hun Engelse korsetten vervangen door lichte woestijnkleding; zitten doe je op kussens op de grond, eten met je handen, en ze leren Arabisch

Later maken ze zich ook de lokale tradities eigen, evenals de religieuze gebruiken en omgangsvormen van de islam. Gedurende deze ‘inburgering’ en de tijd waarin Sally en Omar een relatie krijgen, laat de roman zich lezen als een verhaal uit 1001 Nacht.

In verwachting

Maar de sprookjesachtige sfeer, met bedwelmende taferelen van het dagelijkse leven in Luxor, slaat om als Sally in verwachting raakt en ze in dit soepele decor van de ménage-à-trois iets belangrijks uit het oog verliest.

Ze is geen individu, maar in dienst van een aristocrate. Eigendom. En alle vlammende correspondentie over het lot van de gewone Egyptenaar ten spijt, heeft Lady Huff Gordon als het erop aankomt weinig compassie met haar onderdaan Sally.

Pullinger heeft zich losjes gebaseerd op de feiten, maar Brieven uit Egypte van Lady Huff Gordon is een echt boek, en de relatie tussen Sally en Omar is eveneens echt gebeurd.

In 2009 won de schrijfster de prestigieuze Governor General’s Literary Award for Fiction met Een liefde in Luxor.

Uitgeverij: De Geus
Vertaling: Regina Willemse