In het Dublin van de jaren zestig blijken twee jonge mannen elkaars dubbelganger te zijn. Gothic roman à la Jekyll & Hyde en The Picture of Dorian Gray.

Kevin Thunder krijgt boze blikken en begrijpt niet waarom. Onbekende meisjes geven hem een pets tegen zijn wang omdat hij ze een blauwtje liet lopen. Er worden hem dingen verweten die hij niet op zijn kerfstok heeft.

Kevin staat voor een raadsel totdat hij Gerald Spain in levenden lijve ontmoet; een jongen met wie hij een onheilspellende gelijkenis vertoont. Hun achtergronden daarentegen verschillen hemelsbreed. Gerald is geboren met een zilveren lepel in zijn mond, voor Kevin geldt het tegenovergestelde.

Bilateraal vangnet

Jordan gebruikt dit gegeven deels om twee mensen van elkaars identiteit te laten snoepen. De arme jongen die het beter had willen treffen, de verwende die een uitdagender element in zijn gepolijste, uitgestippelde bestaan wenst. Zorgvuldig werkt de auteur vanuit dat bilaterale vangnet naar een complexer vlechtwerk toe, eentje dat voor het tweetal mogelijkheden ontketent die minder onschuldig zijn.

Met Evenbeeld appelleert Jordan aan ons veelvuldig voorkomende, heimelijke verlangen – of vrees – dat we eigenlijk iemand anders hadden willen zijn of een ander leven hadden kunnen leiden. Het ‘wat als?’-gegeven, gevoed door de existentiële vraag of we de juiste keuzes hebben gemaakt of door omstandigheden bepaalde keuzes niet hebben kunnen maken, balancerend op die ragfijne lijn van het voortschrijdend inzicht.

Mystiek

Het zijn interessante mijmeringen die bij Evenbeeld komen opborrelen, al is Jordans heulen met het bovennatuurlijke wat ambigu; is het een gratuite insteek voor de ontknoping of breekt hij juist een lans voor de mystiek? Dat laatste is immers een geliefd duister aspect dat in het doppelgängersgenre – zie Jekyll & Hyde of Doran Gray, en in Jordans oeuvre als schrijver annex filmmaker ook geen onbekend fenomeen.

Er spreekt tevens een bepaalde weemoed uit deze roman, met dat Dublin van een ander epoque. Jordan maakt veel gewag van Bram Stoker (auteur van Dracula) die vroeger Kevins buurhuis bewoonde, en schrijft met de levendige precisie van James Joyce over Dublins identiteit, die heden ten dage wordt overschaduwd door discussies over de Ierse status binnen de euro.

Het kan verklaren waarom Jordan bij vlagen zwelgt in details, waardoor hij de essentie van de veelgelaagde plot dreigt te overvoeren. Maar juist daarom is Evenbeeld een boek voor op de herleesplank, en dat is dapper van hem – er zijn er nog maar weinig die zich tegenwoordig aan herleesboeken wagen.

Uitgeverij Anthos

Vertaling Joop van Helmond