AMSTERDAM - De onlangs in Duitsland verschenen biografie van Hannelore Kohl, echtgenote van oud-bondskanselier Helmut Kohl, doet verslag van veel tot nu toe onbekende details over haar soms tragische leven en zelfverkozen dood.

Diverse Duitse media besteden donderdag en vrijdag uitgebreid aandacht aan Die Frau an seiner Seite. Leben und Leiden der Hannelore Kohl (De vrouw aan zijn zijde. Leven en lijden van Hannelore Kohl) van voormalig WDR-journalist Heribert Schwan.

Schwan heeft het echtpaar Kohl van dichtbij meegemaakt en baseert zijn boek grotendeels op vertrouwelijke gesprekken met Hannelore, waarin ze hem naar verluidt deelgenoot maakte van de tragische gebeurtenissen uit haar leven en gedachtespinsels die ze zelfs niet met haar man deelde.

Hannelore Kohl overleed in 2001 aan een overdosis slaappillen. De echtgenote van de op dat moment machtigste man van Duitsland leed onder depressies, had een lichtallergie - waardoor alle gesprekken met Schwan plaatvonden tijdens nachtelijke wandelingen - en had een groot wantrouwen jegens mensen in het algemeen en journalisten in het bijzonder, zo schetst Die Zeit.

Trauma

In Der Spiegel valt te lezen hoe Kohl in de nadagen van de oorlog een traumatische ervaring meemaakte waar ze nooit meer overheen zou komen. Op de vlucht voor Het Rode Leger werd het toen 12-jarige meisje meermaals verkracht door Russische soldaten. Kohl vertelde volgens de biograaf hoe de daders haar uiteindelijk “als een zak cement uit het raam gooiden”.

Verder spreekt Schwan over een grote eenzaamheid van Hannelore Kohl. Onder meer haar afkeer van de in scene gezette vakanties komen aan bod. De geënsceneerde fotosessies voor de pers waarin het echtpaar lieflijk werd vastgelegd, waren een gruwel voor de echtgenote die de rest van de ‘vakantie’ alleen zat omdat de Bondskanselier weer aan het werk ging.

Media

Toen Hannelore in de jaren negentig steeds meer met haar gezondheid te kampen kreeg, raadden deskundigen haar een psychotherapie aan. Er werd vermoed dat de fysieke en allergische reacties voortkwamen uit onverwerkte en ernstige trauma’s. Daar wilde Kohl echter niets van weten, omdat ze als de dood was dat details over haar leven de media zouden halen.

Over de zelfmoord van Hannelore Kolh werd in Duitsland veel gespeculeerd. Zo werd er beweerd dat ze haar echtgenoot de schuld gaf van een ongelukkig huwelijk en leven. Dat dat niet waar is, blijkt uit de afscheidsbrief aan haar man die Schwan volledig in zijn boek heeft opgenomen.

“Het valt mij zwaar je na 41 jaar te verlaten”, schrijft Hannelore aan haar man. En: “Ik wil je bedanken voor een leven met jou en aan jouw zijde.”

Helmut Kohl heeft volgens de Duitse media nog niet gereageerd op de inhoud van Die Frau an seiner Seite.