LONDEN - Het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn discipelen had niet plaats op Witte Donderdag, maar een dag eerder.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek, dat werd uitgevoerd door professor Colin Humphreys van de Universiteit van Cambridge en waarvan de belangrijkste conclusies maandag werden vrijgegeven.

Humphreys stelt dat de verwisseling van de dagen verband houdt met verschillend gebruik van kalenders.

De wetenschapper, een christen, baseert zijn conclusies op onderzoek van bijbelse, historische en astronomische bronnen.

Johannes

In het boek The Mystery Of The Last Supper, dat in juni verschijnt, stelt Humphrey dat Jezus net als de evangelisten Mattheüs, Marcus en Lucas waarschijnlijk een andere kalender gebruikte dan Johannes.

Volgens Johannes had het laatste avondmaal plaats na het begin van het Joodse paasfeest, terwijl deze gebeurtenissen volgens Jezus, Mattheüs, Marcus en Lucas op hetzelfde moment plaats hadden.

1 april

Humphreys onderschrijft nu de gang van zaken volgens het evangelie van Johannes. Het Laatste Avondmaal had volgens de Britse wetenschapper plaats op woensdag 1 april in het jaar 33 na de geboorte van Jezus Christus. Jezus zou zijn gekruisigd op vrijdag 3 april, Goede Vrijdag.

Humphreys is ervan overtuigd dat Jezus, Mattheüs, Marcus en Lucas een antieke Joodse kalender hebben gebruikt.

Maankalender

Johannes hanteerde de moderne maankalender, die toen al op grote schaal werd gebruikt. ''De tegenstrijdigheden waren al lange tijd bekend, maar vrijwel onbesproken door het grote publiek'', aldus de wetenschapper.

''Ik gebruik de wetenschap en de bijbel naast elkaar om deze vraag te beantwoorden en om te laten zien dat de evangeliën met elkaar overeenkomen, maar dat ze verschillende kalenders gebruikten.''

Onderzoek

De Brit werkte sinds 1983 aan zijn onderzoek. ''Ik was geïntrigeerd door de verhalen in de bijbel over de laatste week van Jezus, waarin geen verwijzing is te vinden naar woensdag. Het wordt de verdwenen dag genoemd'', aldus Humphreys in een interview met het Britse persbureau Reuters.

''Maar dat leek zo onwaarschijnlijk: Jezus was een zeer druk man.''